NCTV: Nederland was in beeld bij jihadistische groepen Afrika

Eén van deze groepen heeft Nederlandse eenheden in Mali impliciet tot doelwit benoemd.

Foto Evert Elzinga/ ANP

Nederland is recent in beeld geweest bij twee jihadistische groepen in Afrika. Eén van deze groepen heeft Nederlandse eenheden in Mali impliciet tot doelwit benoemd, de andere groep noemde Nederland specifiek als één van de vijanden van moslims. Dat blijkt uit het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In het algemeen geldt dat alle landen die deelnemen aan de anti-IS-coalitie door jihadisten als legitiem doelwit worden beschouwd. Nederland komt sporadisch voor in jihadistische propaganda. Wel waren er onder andere beelden van Mohammed B. en van het levenloze lichaam van Theo van Gogh te zien in een video van Al-Qaeda. In deze video roept de jongste zoon van Osama Bin Laden, Hamza bin Laden, op tot het plegen van solistische aanslagen in het Westen.

Lees ook: Hoe komt het dat hier nog geen aanslag is gepleegd?

paramilitaire knokploegen

De NCTV spreekt verder in het rapport - dat ieder kwartaal verschijnt - haar zorgen uit over de paramilitaire knokploegen die actief zijn in Turkije. Eén van die groepen is ook buiten Turkije actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht. “Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan”, aldus de NCTV.

De NCTV heeft ook geconstateerd dat jihadisten in Nederland zich op openbare sociale mediaplatformen relatief opener manifesteren dan in voorgaande DTN-periodes. De NCTV zegt daarover:

“Deze grotere openheid speelt ten aanzien van specifieke onderwerpen, zoals detentie van gedetineerde jihadisten. Jihadisten in Nederland reageren daarentegen in het openbaar nog steeds nauwelijks op aanslagen. Waarschijnlijk ligt veiligheidsbewustzijn hieraan ten grondslag.”

Lees ook de NRC-enquête: ‘Terreur heeft Nederlandse samenleving veranderd’

Het actuele dreigingsniveau in Nederlands blijft 4 op een schaal van 5 en is daarmee officieel “substantieel”. “Dat niveau is al vrij hoog”, zo meldde een woordvoerder van het ministerie van Justitie eerder “en wordt alleen verhoogd als er concrete aanwijzingen zijn dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden”.

Het aantal acties en demonstraties in Nederland, waarbij extreemrechtse groeperingen betrokken zijn, is sinds vorig jaar afgenomen. De groei in aanhang en steun, die extreemrechtse formaties in de periode 2015-2016 doormaakten, lijkt niet structureel van aard. De NCTV geeft hier als verklaring voor dat het aantal asielzoekers sinds die periode sterk is teruggelopen en daarmee de voedingsbodem voor activiteiten.

Salafisme en vrouwelijke aanslagplegers

Uit het rapport blijkt ook dat salafisten in “toenemende mate” en op “dwingende wijze” een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims proberen op te leggen. De NCTV noemt die groeiende invloed van het salafisme zorgelijk.

De NCTV ziet ook een verschuiving betreft de aanslagplegers naarmate IS in Syrië en Irak meer onder druk komt te staan. Het lijkt er namelijk op dat de terreurbeweging ook steeds meer vrouwen wil gaan inzetten voor aanslagen in Europa:

“In het afgelopen jaar waren er al enkele (pogingen tot) aanslagen buiten Syrië en Irak waarbij vrouwen betrokken waren. Enkele van deze vrouwen zouden nauwe banden hebben met en/of aangestuurd zijn door IS-leden.”