In één oogopslag: de aanslagen van 2017

Deze interactieve kaart toont de terroristische aanslagen over de hele wereld. Daarbij speelt de ‘crowd’ een grote rol.

Een screenshot van de '2017 Terrorist Attacks'-kaart.
Een screenshot van de '2017 Terrorist Attacks'-kaart. PeaceTech Lab/Esri

Op het moment van schrijven zijn dit jaar in de hele wereld 596 terroristische aanslagen gepleegd, met ruim vierduizend dodelijke slachtoffers tot gevolg. Op de Terrorist Attacks Map zie je ze weergegeven, als ingekleurde cirkeltjes op een kaart - kleurcodes geven de verantwoordelijke organisatie of individuele dader aan; de grootte het aantal doden.

De kaart werd ontwikkeld door het PeaceTech Lab en de digitale kaartenmakers van Esri. Het Lab, dat middels digitale technologie probeert conflicten op te lossen, lanceerde vorig jaar de eerste terrorismekaart. “In 2016 stevenden we af op een recordaantal dodelijke slachtoffers door aanslagen. Maar er was in Westerse media nauwelijks aandacht voor de zwaarste aanslagen, die gebeurden in landen als Nigeria, Jemen, Somalië en Bangladesh”, vertelt Twila Tschan van het PeaceTech Lab in een toelichting.

Het idee voor de kaart was volgens Tschan simpel: “We wilden duidelijk laten zien dat alle mensen worden geraakt door terrorisme, zodat er hopelijk meer nuance zou komen in het debat. Dat wordt al snel overheerst door angst óf door het idee dat wat ver van je bed gebeurt, ook niet belangrijk is.”

De subjectieve ‘crowd’

De kaart wordt automatisch aangevuld met data die op Wikipedia worden gepubliceerd. Daar wordt de List of terror incidents bijgehouden. Je kunt kanttekeningen plaatsen bij het feit dat de kaart van het PeaceTech Lab zo afhankelijk is van crowdsourcing: de encyclopedie-site kan door iedereen worden aangevuld en het redactionele toezicht is beperkt. Tschan draait het om: er zijn juist heel veel redacteuren betrokken bij het tot stand komen van de lijst. “Wikipedia wordt constant geupdate door de gebruikers. Als iedereen meekijkt en -schrijft, verbetert juist de kwaliteit van de informatie.”

Zeker bij een thema als terrorisme speelt subjectiviteit een rol. Want wanneer is een incident een “terroristische daad”? En welke claim wordt als aannemelijk beschouwd? Die subjectiviteit kan moeilijk omzeild worden, zegt Tschan, maar volgens haar geldt dat niet alleen voor de kaart van het PeaceTech Lab.

Het Lab is niet de enige organisatie die gegevens van conflicten en geweld op de kaart zet. Zo maakte de organisatie IRIN een klikbare kaart met daarop de zogenaamde ‘vergeten oorlogen’, in onder meer Kashmir, Mali en Zuid-Soedan.