Brieven

Echtscheiding - OUDERSCHAPSpLAN

Never waste a good crisis

Foto iStock

Volgens kindercoach Ingrid van Wijk (Je papa en mama zijn uit elkaar, zegt de dino, 19/6) zou het beter zijn als de taakverdeling na de scheiding ongeveer hetzelfde blijft als tijdens het huwelijk.

Zij gaat voorbij aan de economische kwetsbaarheid van vrouwen in Nederland. Vrouwen besteden inderdaad twee keer meer tijd aan de zorg voor kinderen. Driekwart van de vrouwen werkt in deeltijd, iets meer dan de helft van alle vrouwen is economisch zelfstandig. Deze hoge mate van afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar bij een scheiding: vrouwen gaan er bijna een kwart in koopkracht op achteruit, terwijl dit voor mannen slechts tienden van een procent is. Het toont het belang van een goede verdeling van arbeid- en zorgtaken bij de start van gezinsvorming.

Bovendien gaat Van Wijks uitspraak ook voorbij aan wensen van vaders. Zij willen meer zorgen en minder buitenshuis werken. Inmiddels vindt bijna de helft van Nederland dat zorgtaken gelijk verdeeld moeten worden. In plaats van alles bij het oude te laten om spanningen te vermijden, zou je het ouderschapsplan juist als een goede manier kunnen zien om de stereotiepe taakverdeling te veranderen. Om met Churchill te spreken: never let a good crisis go to waste.

,
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
    • Opiauteur