Amsterdams plan om lagere inkomens in stad te houden

woningbouw

Amsterdam dreigt een stad voor de rijke huizenbezitter te worden. De gemeente slaat terug met een plan voor betaalbare huurwoningen.

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam verdrijft lage en middeninkomens naar de randen van de stad. Om die ontwikkeling tegen te gaan grijpt de gemeente in: van de 50.000 nieuwe woningen die de komende jaren in Amsterdam worden gebouwd, is 80 procent bestemd voor lagere en middeninkomens.

Dat staat in de Woonagenda 2025 die het college van B&W deze donderdagochtend heeft gepresenteerd. Het plan zal de gemeente ongeveer een miljard euro kosten, door het mislopen van grondopbrengsten.

Van de 40.000 woningen voor lagere en middeninkomens is de helft bedoeld voor huren tot 711 euro per maand – de sociale huurwoningen. De andere helft heeft een huur van ongeveer 850 euro. De overige 10.000 nieuwe woningen worden dure koop- en huurwoningen.

Op die manier wil de gemeente het grote tekort in de sociale en middeldure huur aanpakken, zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP): „Als we het aan de markt overlaten kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in Amsterdam wonen.”

Volgens Ivens worden de woningen in het middensegment nu vaak voor bedragen rond de 1.500 euro per maand verhuurd. Volgens het plan moeten de huurprijzen van deze woningen weer rond de 850 euro gaan liggen. De gemeenteraad neemt op 19 juli een besluit over de Woonagenda 2025.

Op 1 januari 2015 telde Amsterdam 239.300 zelfstandige sociale huurwoningen: 57 procent van het totaal. Dit aantal neemt de laatste jaren af. Bij het bouwen van nieuwe woningen wil de gemeente daarom de zogenoemde 40-40-20 verhouding aanhouden tussen respectievelijk sociale huur; middel-dure huur; en dure koop- en huurwoningen.

De 50.000 woningen zouden sowieso gebouwd worden, zo laat een woordvoerder van wethouder Ivens weten. Nieuw is dat de 40-40-20 verhouding wordt gebruikt, terwijl op dit moment een verhouding van 30-70 geldt tussen sociale woningbouw en de vrije marktsector.

Overigens wordt de tweedeling tussen sociale huur en vrije markt volgens de woordvoerder niet langer gebruikt, om recht te doen aan het onderscheid tussen sociale huur en het middensegment.

Het is de bedoeling van de gemeente dat 80 procent van het totaal aantal woningen in Amsterdam uiteindelijk bestaat uit sociale en middeldure huurwoningen. Bovendien moet in elke buurt minimaal 35 procent van het woningaanbod uit sociale huurwoningen bestaan. Dit zorgt mogelijk voor een probleem bij de bouw van nieuwe woningen: juist in de buurten waar weinig nieuwbouw meer mogelijk is, is de vraag naar goedkope woningen het sterkst.

Een voorbeeld van een nieuw project dat het tekort aan goedkope huurwoningen moet tegengaan, is het project Haven-Stad. Ten westen en noordwesten van het centrum, onder meer in de oude havengebieden van de stad, moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd.

    • Etienne Verschuren