Amsterdams plan om lagere inkomens in de stad te houden

Van de 50.000 nieuwe woningen tot 2025, is 80 procent bestemd voor lagere en middeninkomens.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam verdrijft lage en middeninkomens naar de randen van de stad. Om die ontwikkeling tegen te gaan grijpt de gemeente in: van de 50.000 nieuwe woningen die de komende jaren in Amsterdam worden gebouwd, is 80 procent bestemd voor lagere en middeninkomens.

Dat staat in de Woonagenda 2025 die dinsdag is vastgesteld in het college van B&W. Het nieuws kwam donderdag naar buiten. Het plan zal de gemeente ongeveer een miljard euro gaan kosten aan het mislopen van grondopbrengst.

Van de 40.000 woningen voor lagere en middeninkomens, is de helft bedoeld voor huren tot 711 euro - de sociale huurwoningen. De andere helft heeft een huur van ongeveer 850 euro. De overige 10.000 nieuwe woningen worden dure koop- en huurwoningen. Op die manier wil de gemeente het grote tekort in de sociale en middeldure huur aanpakken, zo zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP): “Als we het aan de markt overlaten kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in Amsterdam wonen.”

Volgens Ivens worden de woningen in het middensegment nu vaak voor bedragen rond de 1.500 euro per maand verhuurd. Volgens het plan moeten de huurprijzen van deze woningen weer rond de 850 euro gaan kosten. De gemeenteraad neemt op 19 juli een besluit over de Woonagenda 2025.

40-40-20

Op 1 januari 2015 telde Amsterdam 239.300 zelfstandige sociale huurwoningen - 57,3 procent van het totaal. Dit aantal neemt de laatste jaren af. Bij het bouwen van nieuwe woningen wil de gemeente daarom de zogenoemde 40-40-20 verhouding aanhouden tussen sociale huur, middeldure huur en dure koop- en huurwoningen.

De 50.000 woningen zouden sowieso gebouwd worden, zo laat een woordvoerder van wethouder Ivens weten. Nieuw is dat de 40-40-20 verhouding wordt gebruikt, waar op dit moment een verhouding van 30-70 geldt tussen sociale woningbouw en de vrije marktsector. De tweedeling tussen sociale huur en vrije markt wordt volgens de woordvoerder overigens niet langer gebruikt, om recht te doen aan het onderscheid tussen sociale huur en het middensegment.

Minimaal 35 procent sociale huur in elke buurt

De gemeente wil dat 80 procent van het totaal aantal woningen in Amsterdam uiteindelijk bestaat uit sociale en middeldure huurwoningen. Bovendien moet in elke buurt minimaal 35 procent van het woningaanbod uit sociale huurwoningen bestaan. Dit zorgt voor een grote opgave bij de bouw van nieuwe woningen: juist in buurten waar weinig nieuwbouw meer mogelijk is, is de vraag naar goedkope woningen het sterkst.

Een voorbeeld van een nieuwproject dat het tekort aan goedkope huurwoningen moet tegengaan, is het project Haven-Stad. Ten westen en noordwesten van het centrum, onder meer in de oude havengebieden van de stad, moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd.