Opinie

Voormalig voorbeeld Venezuela implodeert door wanbeleid en corruptie

In Venezuela is gebrek aan alles waar geen gebrek aan mag zijn. Aan voedsel, betaalbare medicijnen, aan toiletpapier en condooms, aan koopkracht. Er is geen gebrek aan alles waar wel gebrek aan hoort te zijn: aan criminaliteit, corruptie, honger, onzekerheid en woede.

Venezuela bevindt zich al jaren in een gevaarlijke duikvlucht. Economische tegenspoed en machtsmisbruik houden de 31 miljoen Venezolanen gegijzeld.

Ooit was Venezuela een voorbeeld. Een land met een enorme olievoorraad en democratische instellingen. Onder de vorige president, de socialist Hugo Chávez, was het zelfs een lichtend voorbeeld voor armen in een heel continent.

De Venezolaanse economie produceert tegenwoordig vooral één ding: slechte cijfers. De inflatie, vorig jaar 800 procent, doet inkomens verdampen. De economie kromp vorig jaar met 19 procent, becijferde de centrale bank. De staatsschuld groeit, de reserves slinken.

Correspondent Nina Jurna reisde door Venezuela. Ze zag dat de inwoners verhongeren door ‘het dieet van Maduro’.

Venezuela wordt sinds 2013 geregeerd door Nicolás Maduro. De economie draaide al niet goed toen hij het land overnam, waardoor hij geen geld had om belangengroepen tevreden te houden en de door Chavez geïnitieerde sociale voorzieningen overeind te houden. Hij liet de geldpers draaien en versnelde zo de economische neergang. De dalende olieprijs maakte het nog moeilijker.

Tegen de achtergrond van de schrijnende misère woedt een politieke strijd. Maduro probeert uit machtsbehoud democratische instellingen buitenspel te zetten. Hij liet het Hooggerechtshof de macht van het parlement al eens tijdelijk overnemen en wil een constitutioneel beraad een nieuwe grondwet laten opstellen. Hij heeft voor het einde van het jaar weliswaar regionale verkiezingen beloofd, maar de oppositie vreest dat hij alleen tijd wil winnen. Het leger heeft hij vooralsnog aan zijn kant.

Het dagelijks leven gaat er intussen snel op achteruit. Venezolanen vluchten naar buurlanden. Sommigen eten nog maar een paar keer per week. Driekwart van de bevolking zou vorig jaar gemiddeld 9 kilo lichaamsgewicht verloren hebben. De babysterfte is hoog.

De wanhoop drijft mensen de straat op. Inmiddels zijn ruim zestig demonstranten omgekomen. Vooralsnog kan de oppositie het regime niet breken en omgekeerd. Het land heeft hulp nodig om de patstelling te doorbreken. Het vertrek van Maduro, gecombineerd met hulp van IMF en de omringende staten zou een oplossing kunnen bieden. Vooralsnog zijn de buurlanden hopeloos verdeeld. Dat is kortzichtig. Een land in ontbinding wordt vroeg of laat een probleem voor de hele regio.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.