Homorechten

Europees Hof voor Rechten van de Mens stelt Rusland in ongelijk

De Russische wetgeving die zogenoemde ‘homopropaganda’ verbiedt is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag bepaald. Niet alleen is de wet discriminerend, ook is die strijdig met de vrijheid van meningsuiting. Rusland moet volgens het Hof schadevergoeding oplopend tot 20.000 euro betalen aan drie homorechtenactivisten die de rechtszaak hadden aangespannen. Ook moeten boetes die Rusland het drietal oplegde terugbetaald worden. Moskou heeft gezegd in beroep te zullen gaan. Het is de vraag of de uitspraak gevolgen zal hebben voor de LHBT-gemeenschap in Rusland. In 2015 nam Rusland een wet aan waarmee het parlement besluiten van het Europese Hof kan negeren. (Reuters)