Dextro Energy moet inbinden

De consumptie van suikertabletten levert minder voordelen voor de gezondheid op dan de makers beweren. Daarom heeft de Europese Commissie twee jaar geleden hun gezondheidsclaims terecht verboden. De producenten geven consumenten een tegenstrijdig en verwarrend signaal, omdat ze aansporen tot suikerconsumptie, terwijl autoriteiten op grond van wetenschappelijk onderzoek juist aandringen op vermindering daarvan. Met dit oordeel verwerpt het Europees Hof in hoger beroep alle bezwaren die het Duitse bedrijf Dextro Energy, dat glucosetabletten verkoopt, tegen het verbod had ingebracht.

Het is een bevestiging van de uitspraak die het Europees Gerecht vorig jaar in eerste aanleg had gedaan. Dextro voerde onder meer aan dat Brussel het „volstrekt onmogelijk” maakte om nog voor zijn producten reclame te maken en daardoor de ondernemingsvrijheid schond. Maar het hof besliste dat bedrijven die „onvolledige, dubbelzinnige of verwarrende” informatie over hun producten leveren zich niet kunnen beroepen op ondernemingsvrijheid. De uitspraak was vorige week voor voedselwaakhond Foodwatch Nederland aanleiding een klacht bij de Reclame Code Commissie in te dienen tegen Dextro Energy, omdat het bedrijf op zijn website de consumptie van suikertabletten nog steeds aanprees wegens hun gezondheidsvoordelen.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2017:437