Bij kansspelen hoort Gibraltar tot het Verenigd Koninkrijk

Economie en recht Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week Europees recht: online-gokken en suikertabletten.

Foto iStock

Gibraltar is een van die curiositeiten in Europa waarbij juristen hun vingers aflikken. Het schiereiland met 29.000 inwoners zit vast aan Spanje en is sinds 1713 een Britse kroonkolonie. Het hoort niet bij het Verenigd Koninkrijk, dat in 1972 bij de Europese Unie kwam, maar het is als ‘niet/zelfbesturend gebied’ evenmin een derde land. Hoe zit het dan met het vrije verkeer van diensten, een van de pijlers van de EU?

Deze vraag werd actueel toen de Britse regering in 2014 de belastingregels wijzigde. Sindsdien moeten bedrijven ongeacht hun vestigingsplaats belasting in het VK betalen als ze kansspeldiensten leveren aan ‘personen in het Verenigd Koninkrijk’. De maatregel is bedoeld om de door internet sterk gegroeide markt van ‘kansspelen op afstand’ te belasten. Bijna 90 procent van die markt leverde de Britse schatkist niets op, omdat zij vanuit het buitenland werd bediend. Meer dan de helft van die gokspellen liep via Gibraltar. De gokfirma’s zagen hun belastingaanslagen exploderen, van het lokale tarief van 1 procent naar het Britse tarief van 15 procent van hun ‘winst’ (inzet van de gokkers minus de uitbetaling aan hen per boekjaar). Een grove inbreuk op het vrije dienstenverkeer in de EU, meenden zij.

Het Hof van Justitie van de EU veegde hun bezwaren vorige week van tafel. Gibraltar is, aldus het Hof, „Europees grondgebied waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat van de Europese Unie, namelijk het VK, worden behartigd”. Daarom gaat het niet om dienstenverkeer tussen Gibraltar en het VK, maar binnen een EU-lidstaat, ook al maakt Gibraltar geen deel uit van die lidstaat. Kortom, de belastingwijziging betreft „een zuiver interne situatie”, waar Gibraltarese gokbedrijven niet onderuit kunnen.

Dextro Energy moet inbinden

De consumptie van suikertabletten levert minder voordelen voor de gezondheid op dan de makers beweren. Daarom heeft de Europese Commissie twee jaar geleden hun gezondheidsclaims terecht verboden. De producenten geven consumenten een tegenstrijdig en verwarrend signaal, omdat ze aansporen tot suikerconsumptie, terwijl autoriteiten op grond van wetenschappelijk onderzoek juist aandringen op vermindering daarvan. Met dit oordeel verwerpt het Europees Hof in hoger beroep alle bezwaren die het Duitse bedrijf Dextro Energy, dat glucosetabletten verkoopt, tegen het verbod had ingebracht.

Het is een bevestiging van de uitspraak die het Europees Gerecht vorig jaar in eerste aanleg had gedaan. Dextro voerde onder meer aan dat Brussel het „volstrekt onmogelijk” maakte om nog voor zijn producten reclame te maken en daardoor de ondernemingsvrijheid schond. Maar het hof besliste dat bedrijven die „onvolledige, dubbelzinnige of verwarrende” informatie over hun producten leveren zich niet kunnen beroepen op ondernemingsvrijheid. De uitspraak was vorige week voor voedselwaakhond Foodwatch Nederland aanleiding een klacht bij de Reclame Code Commissie in te dienen tegen Dextro Energy, omdat het bedrijf op zijn website de consumptie van suikertabletten nog steeds aanprees wegens hun gezondheidsvoordelen.