KPMG weigert informatie te geven aan curatoren Imtech

Accountants KPMG maakte wél fouten bij het inmiddels failliete Imtech, ontdekten de curatoren. De AFM-boete die het kantoor in 2016 kreeg, blijkt over die zaak te gaan.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech dagen accountant KPMG voor de rechter. De curatoren willen een stapel informatie van KPMG hebben voor hun onderzoek naar het faillissement van Imtech, dat in 2015 ten onderging aan fraude. Het accountantskantoor weigert hun echter de stukken te geven. Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag van de curatoren, dat zij maandag hebben gepubliceerd.

Verder blijkt uit hun verslag dat KPMG fouten heeft gemaakt bij de controle van Imtechs jaarrekening over 2011. Eerder heeft KPMG al een schikking getroffen met aandeelhouders van Imtech, maar het kantoor heeft desondanks nooit willen erkennen dat het fouten heeft gemaakt bij de boekencontrole van het installatiebedrijf uit Gouda.

Naar nu blijkt, is dat wel gebeurd. De curatoren hebben ontdekt dat de boekencontrole van Imtech mede aanleiding was voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder op accountants, om KPMG vorig jaar een boete op te leggen van 1,2 miljoen euro. Dat was tot nu toe onbekend, omdat alle bedrijfsnamen in het openbare boetebesluit van de AFM zijn weggelakt.

Kort geding

De curatoren van Imtech willen een niet-geanonimiseerde versie van het boetebesluit hebben voor hun onderzoek, maar zowel KPMG als de AFM weigeren die te overhandigen. Onder meer dit document proberen de curatoren, Jeroen Princen en Paul Peters, daarom op te eisen bij de rechter. Het kort geding dient aanstaande woensdag bij de rechtbank in Amsterdam.

KPMG laat in een reactie weten „uit principe” te menen dat het boetebesluit vertrouwelijk moet blijven – „net als de AFM”, vermeldt het kantoor erbij. Tot nu toe heeft KPMG naar eigen zeggen wel „steeds meegewerkt” met de curatoren door hen informatie te verstrekken. Iets waar ze „veelvuldig” om vragen. KPMG wil „bevestigen noch ontkennen” dat de betrefte weggelakte casus in het boetebesluit Imtech betreft. De AFM wil niet reageren, omdat het om „toezichtvertrouwelijke informatie” gaat.

Lees ook vier vragen over het faillissement van het ooit zo succesvolle Imtech

In de geanonimiseerde versie van het boetebesluit valt wél te lezen hoe hard de AFM heeft geoordeeld over KPMG’s boekencontrole van, naar nu blijkt, Imtech. De accountant heeft volgens de toezichthouder te weinig gedaan om vast te stellen of de cijfers geen fouten bevatten als gevolg van fraude. Desondanks zette de accountant zijn handtekening onder de jaarrekening, en handelde daarmee in strijd met de „de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid, alsmede van professioneel gedrag”.

KPMG heeft geen bezwaar gemaakt tegen de AFM-boete. Andere grote kantoren die ook een boete opgelegd kregen, hebben dat wel gedaan.

Curatoren kunnen een blunderende accountant aansprakelijk stellen voor de schade van een faillissement. Eerder kregen de curatoren van energiebedrijf Econcern dat voor elkaar. PwC schikte vorig jaar voor een bedrag van 25 miljoen euro, nadat de curatoren hadden vastgesteld dat de accountant gemanipuleerde cijfers „klakkeloos” had overgenomen.