Brieven

Jakarta

Wacht nog even met die afsluitdijk in Jakarta

Als de Duitse steden langs de Rijn en de Nederlandse steden langs de IJssel hun vaste afval en afvalwater rechtstreeks in de rivieren zouden lozen, zou het IJsselmeer verstikken en bedekt zijn met een laag van rottend vuil en plastic.

Als de Baai van Jakarta nu zou worden afgesloten van de Javazee door een afsluitdijk, wacht het eenzelfde lot (Wat Jakarta nodig heeft, is een eigen Afsluitdijk, 10 juni).

Alle projecten gericht op de bestrijding van overstromingen in Jakarta zijn gedoemd te mislukken bij het voortgaan van het illegaal storten van vast vuil in de open wateren: van afvoergoten,

tot en met kanalen, rivieren en bergingsbassins). De problemen worden verergerd door de illegale bouw van krotten op palen tot in het ‘natte profiel’ van de watergangen.

Technisch gesproken kan het probleem van de bestrijding van overstromingen in Jakarta naar voldoening worden opgelost.

Daartoe zijn reeds door intensieve samenwerking van Indonesische en Nederlandse ingenieurs sinds 1970 grote kanalen, bergingsbassins en pompstations gebouwd, op basis van een plan dat voorziet in de splitsing van het gebied in een hoog gedeelte met vrij afwatering naar de Javazee en een

laaggelegen poldergebied, afgeschermd van het afstromende water van de hoge gronden.

Jakarta telt inmiddels 41 polders.

Wat nog ontbreekt is de verbetering van een 50 kilometer lange zeewering langs de Baai van Jakarta.

Illegale grondwateronttrekkingen op grote schaal geven aanleiding tot extreme daling van de bodem in de poldergebieden. Om de daling te stoppen is vervanging door de aanvoer van schoon oppervlaktewater nodig. Dit kan, voornamelijk, door suppletie uit een bestaand door professor Van Blommestein ontworpen stuwmeer met een nuttige inhoud van 3 miljard kubieke meter in het nabij gelegen dal van de Citarum-rivier. De kwaliteit ervan wordt wel bedreigd door de lozing van vast en vloeibaar afval door de stad Bandung.

Even wachten dus met die afsluitdijk.

Vlag en lading

Trump en impeachment

Op vrijdag 9 juni werd in deze krant verslag gedaan van de ondervraging van de voormalige FBI-chef James Comey door de Amerikaanse Senaat. De kop boven het artikel luidde: Veel sappige details, maar geen basis voor impeachment. Deze titel wekt verbazing. Ten eerste is het ongepast dat journalisten in een feitelijk verslag een kwalificatie als deze in de mond nemen. Het is zeer de vraag of de journalisten deskundig zijn op het gebied van de impeachment van een Amerikaanse president. Want dat is een aparte tak van sport, getuige een stuk in The Financial Times onlangs, waarin vier hooggeleerde experts aan het woord kwamen. Ten tweede laat het artikel onbeargumenteerd waarom er geen basis voor impeachment was. Er wordt slechts verwezen naar de affaires Watergate en Lewinsky. Anders gezegd: de vlag dekt hier de lading niet.

De New York Times was vorig weekend aanzienlijk genuanceerder: There could be a case against Trump, but there is no guiding precedent.