Exploderende bouwactiviteiten: is A’dam in de uitverkoop gedaan?

De bestaande stad binnen de Ring verdicht en versteent. We herkennen ons in het artikel van 3 juni over de bewoners in West. Binnen de Ring van Amsterdam exploderen de (ver)bouwactiviteiten. Naast nieuwbouw worden oude panden onderkelderd en opgetopt. Waren het vijf jaar geleden vooral eigenaar-bewoners die huizen renoveerden, nu zien we meer particuliere investeerders. Ze willen snel geld verdienen en hebben weinig belang in het opbouwen van een goede relatie met de buren. Voor het goede begrip: wij zien graag dat onze buurt wordt opgeknapt. Maar bij voorkeur gereguleerd, zonder verzakkingen van belendende panden, wateroverlast, verstening van de binnentuinen en bouwlawaai van 7 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds.

Wij vragen het gemeentebestuur om goed rentmeesterschap van de bestaande stad. Ontwikkel een stedelijk Deltaplan met zorgvuldige vergunningverlening, toezicht op de kwaliteit van het gebouwde én het bouwproces en groene binnentuinen. Zo’n plan is des te belangrijker nu nieuwe wetten als de Wet Private kwaliteitsborging en de Omgevingswet een grotere regelvrije ruimte scheppen en meer verantwoordelijkheden bij de bouw-opdrachtgevers leggen. We wachten al ruim twee maanden op antwoord op onze petitie met 125 handtekeningen. De Amsterdamse wethouder Van der Burg zwijgt.

Christine van Rooijen en Fike van der Burght, Amsterdam

    • ---