Collectiebeleid

Advies over ‘ Schatten’

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft donderdag een advies uitgebracht over de visie van het College van B&W op de Collectie Rotterdam. In het advies worden aanbevelingen gedaan voor de omgang met ‘de Schatten van Rotterdam’ . De RRKC vraagt een „ duidelijke visie én strategie” en stelt onder meer dat de museale instellingen meer moeten samenwerken.