Rentebesluit

Fed verhoogt rente ondanks lage inflatie

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft woensdag de rente verhoogd met een kwart procentpunt, naar een bandbreedte van tussen de 1 en 1,25 procent. Ook zegt de Fed dit jaar voorzichtig te willen beginnen met het afbouwen van de enorme balans die zij na de crisis heeft opgebouwd.

De renteverhoging is de vierde sinds eind 2015, toen de Fed voor het eerst sinds de crisis de rente liet stijgen. De Fed houdt vast aan het rentepad voor dit jaar dat zij eerder voor ogen had. Zij verwacht voor het einde van het jaar nog een verhoging, zodat de rente in 2017 moet uitkomen op een bandbreedte tussen de 1,25 en 1,5 procent. Dit ondanks het feit dat de Fed haar inflatiedoel, 2 procent, nog niet heeft bereikt. De inflatieverwachting voor dit jaar werd juist naar beneden bijgesteld, van 1,9 naar 1,6 procent. Eén Fed-bestuurder wilde de rente woensdag niet verhogen. De overige zeven bestuursleden steunden voorzitter Janet Yellen in haar besluit.

De rente is voor centrale banken het belangrijkste instrument om de inflatie naar een bepaald niveau te krijgen. Hoe lager de rente, hoe goedkoper het is om te lenen, wat moet leiden tot economische groei en opwaartse druk op de prijzen.

Maar de Fed probeerde de economische groei en de inflatie na de crisis ook op een andere manier aan te jagen. Zij kocht massaal staatsleningen en hypotheken op. Het Fed-bestuur zegt dit jaar te willen beginnen met ‘normalisatie’ van de balans, ofwel het afbouwen ervan, mits de economie het goed blijft doen. Onduidelijk is wanneer de Fed hiermee precies gaat beginnen.

    • Mark Beunderman