Sinds de ‘Brexit’ denken burgers positiever over de EU

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Amerikaanse opinie-onderzoeker Pew. Het bureau ondervroeg bijna 10.000 inwoners van tien EU-landen over de EU en landelijke politiek.

Foto Mike Kemp/Getty Images

Europese burgers zijn het afgelopen jaar veel positiever gaan denken over de Europese Unie, zo blijkt uit een nieuw rapport van Amerikaanse opinie-onderzoeker Pew. Het bureau vroeg bijna 10.000 inwoners van tien (nu nog) EU-landen naar hun mening over de EU en landelijke politiek.

Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, dat bijna een jaar geleden stemde om de EU te verlaten, is nu een meerderheid enthousiast over diezelfde Unie. Bovendien denken Britten overwegend dat de ‘Brexit’ negatief voor hun eigen land zal uitpakken. Hebben de Britten dus spijt? “Het opvallende is dat recente peilingen uitwijzen dat een nieuw Brexit-referendum ongeveer dezelfde uitslag zou hebben”, vertelt Pew-onderzoeker Bruce Stokes aan de telefoon. „Dus een meerderheid voor ‘leave’.

De meeste Britten die ik spreek verklaren dit uit een soort ‘verkiezings-moeheid’: de stemming in het land is veranderd, maar we willen niet nóg een referendum. Ze denken: de beslissing is nu genomen, let’s get on with it.”

EU-burgers mogen dan positiever denken over hun eigen Unie, dat enthousiasme moet niet overschat worden, zegt Stokes. „In geen van de onderzochte landen wil een meerderheid uit de EU stappen. Maar de meeste ondervraagden willen wél een referendum over die optie. Dat interpreteer ik als een schreeuw om aandacht: burgers willen gehoord worden. Ze willen nu nog niet uit de EU stappen, maar hun steun is niet onvoorwaardelijk. En we hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe verrassend referenda kunnen uitpakken.”

Na de Brexit denken we ineens positiever over de EU, zelfs Britten
Polen blijven onverminderd enthousiast over de EU, ook al hielpen ze in 2015 wel de eurosceptische partij PiS aan de macht. Nederland is met 64 procent een eurofiele middenmoter, al is ook in ons land een flinke stijging te zien sinds 2016.


Beslissingen over migratie en handelsakkoordenmoeten landen zelf nemen, niet Brussel
Een veelzeggende uitkomst qua euroscepsis, vindt Pew-onderzoeker Stokes: “Handelsakkoorden zijn al decennia het domein van de EU, dit zou een enorme verandering zijn.” Alleen Nederlanders en Duitsers vinden het best dat Brussel nieuwe handelsakkoorden sluit.


Duitsland is te machtig, gelukkig is het een geweldig land
Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat Duitsland te veel invloed heeft binnen de EU. Daar staat tegenover dat zowel bondskanselier Merkel als Duitsland een goede reputatie hebben: alleen Grieken zijn negatief, de rest (Nederland voorop) is enthousiast.

Jongeren zijn veel positiever over EU dan ouderen
Jonge Europeanen, die groot zijn geworden in de EU, zijn vrijwel overal het positiefst over de EU. Die ‘generatiekloof’ met 50-plussers is vooral groot in het VK, Nederland en Frankrijk.

    • Erik van Gameren
    • Jacco Hupkens