Loononderhandelingen

Holland Casino en bonden bereiken akkoord over cao

Na meer dan een jaar onderhandelen en zeker dertig keer actievoeren zijn de vakbonden en Holland Casino het woensdag eens geworden over een nieuwe cao. Werknemers krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging van 2 procent. Ook krijgen ze over 2016 een eenmalige uitkering van 4,5 procent van het jaarloon. In de jaren na 2018 kunnen de bijna drieduizend werknemers eveneens loonsverhogingen tegemoetzien, maar de hoogte daarvan is afhankelijk van het landelijk gemiddelde. De vakbonden hadden voorafgaand aan de onderhandelingen ingezet op een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5 procent. Holland Casino hanteerde al jarenlang een loonstop. Naast afspraken over loonsverhoging zijn bonden en casino het nu eens geworden over de werkgelegenheid voor jongere werknemers. (NRC)