Internet of things

Kamer wil betere cyberbeveiliging

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe internet-of-things-apparaten beter beschermd kunnen worden tegen computercriminaliteit. Het gaat om apparaten zoals routers, webcams of slimme thermostaten die zijn verbonden met het internet. De Kamer wil weten welke minimale veiligheidseisen aan zulke apparaten kunnen worden gesteld en hoe deze kunnen worden afgedwongen. Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Kees Verhoeven (D66) hadden de motie ingediend tijdens een debat over WannaCry, de gijzelsoftware die halverwege mei snel om zich heen greep. Alleen tweemansfractie Forum voor Democratie stemde tegen. (NRC)

    • Auteur Onbekend