Brieven

Formatie - GroenLinks (1)

GroenLinks moet opgroeien

Foto Bart Maat/ANP

Kiezers hebben een duidelijk signaal gegeven waarin zij zich afzetten tegen het populisme en een mandaat geven aan de serieuze partijen om te gaan regeren. Grijp deze kans om te laten zien dat dit vertrouwen niet ongegrond is.

Ja, GroenLinks heeft een sterke onderhandelingspositie en zit tegelijk in een lastige tussenpositie tussen partijbelang en landsbelang. Maar ik zou deze activistische partij willen oproepen om op te groeien, verantwoordelijkheid te nemen en hardline partij-idealen voor nu opzij te schuiven in zowel het belang van het land als in belang van het voortbestaan van de partij als serieuze politieke speler.

GroenLinks had, zeker in de tweede onderhandelingsronde, een sterke onderhandelingspositie, maar ik vind het schandalig om van die positie misbruik te maken om (onrealistische) progressieve maatregelen te eisen. Rome is niet in een dag gebouwd, en GroenLinks heeft nu de kans om nauw betrokken te zijn bij de opbouw van ons land.

Of is het zo dat de partij huivert van de gedachte van regeren, en met nieuwe eisen de onderhandelingen saboteert? Een duidelijker signaal dat de partij bang is voor verantwoordelijkheid kun je hiermee niet geven.

    • Stijn Bakker