NRC checkt: ‘VS sluiten relatief 7 keer zo veel mensen op als Frankrijk, 11 keer zo veel als Nederland, 15 keer zo veel als Japan.’

Dat schreef The Economist in een commentaar op 27 mei

Foto: iStock

De aanleiding

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions wil terug naar het opleggen van maximale straffen voor drugsvergrijpen, kondigde hij afgelopen maand aan. Sessions breekt daarmee met de politiek van Obama en diens jusititieminister Eric Holder, die in 2013 besloten de gevangenispopulatie van de Verenigde Staten terug te dringen. Door terughoudende toepassing van celstraf voor kleine drugsvergrijpen daalde het aantal gevangenen in federale gevangenissen (overigens slechts 14 procent van het totale aantal gevangenissen in de VS) van 219.300 gedetineerden in 2013 naar 188.800 in april dit jaar.

Sessions kreeg instemming van conservatieve Republikeinen, maar kritiek van zowel Democraten als Republikeinen die staande houden dat de gevangenisstraffen het drugsgebruik niet verminderd hebben, maar de belastingbetaler veel kosten en gemeenschappen verwoesten.

Ook The Economist wees de minister erop dat hij er goed aan zou doen het gevangenissysteem te reserveren voor ernstige misdadigers.

Waar is het op gebaseerd?

The Economist reageert niet op telefoontjes en verzoeken per e-mail om onderbouwing van de cijfers in de bewering. Maar de kans is groot dat de gebruikte cijfers afkomstig zijn uit de veel geciteerde World Prison Brief, een project van het Institute of Criminal Policy Research van de Londense Birkbeck University. De onderzoekers baseren zich op overheidsdata. Weliswaar zijn niet alle gehanteerde data uit exact hetzelfde jaar, maar ze zijn toch recent genoeg (2015 of 2016) om een vergelijking te kunnen maken.

En, klopt het?

Op basis van de gegevens van de World Prison Brief klopt de bewering van The Economist. In Japan zaten in 2016 45 op 100.000 inwoners gevangen. In Nederland waren dat er 61, in Frankrijk 101, en in de VS maar liefst 666 op de 100.000 Amerikanen. De VS hebben daarmee de meeste gevangenen per hoofd van de bevolking ter wereld, op de Seychellen na. In de ranglijst is Nederland 185ste, Frankrijk 147ste, Japan 203de.

Conclusie

De VS sluiten veel meer mensen op dan vrijwel alle andere landen ter wereld. Per hoofd van de bevolking zitten in Amerika zeven keer zoveel mensen opgesloten als in Frankrijk, elf keer zoveel als in Nederland en vijftien keer zoveel als in Japan. We beoordelen de bewering daarom als waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt