Lonen blijven achter bij groei, zegt CPB

Raming Net als De Nederlandsche Bank voorziet het Centraal Planbureau een economische groeiversnelling. Maar de lonen én de inflatie willen maar niet echt stijgen.

De haven van Rotterdam
De haven van Rotterdam Foto Marco de Swart/ANP

Met de Nederlandse economie gaat het uitstekend, maar de lonen én de inflatie blijven achter. Dat is de conclusie die het Centraal Planbureau (CPB) trekt uit zijn jaarlijkse juniraming.

Het CPB voorspelt in de raming een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,4 procent dit jaar. Dat is een stuk hoger dan het percentage van 2,1 waarvan het CPB in de laatste raming in maart uitging. De verhoging is goeddeels het gevolg van de aantrekkende wereldhandel. Het CPB stelde ook zijn voorspelling van de bbp-groei in 2018 naar boven bij, van 1,8 naar 2,1 procent.

De prognose van het CPB komt in grote lijnen overeen met de raming die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder deze week publiceerde. DNB voorziet 2,5 procent groei in 2017 en 2,1 procent groei in 2018. Ook DNB verhoogde haar groeiverwachting.

De twee instituten merken ook dezelfde economische trend op: de economische groei gaat nauwelijks gepaard met loonstijgingen, hoewel de werkloosheid blijft dalen (naar 4,7 procent van de beroepsbevolking in 2018, zo verwacht het CPB).

Meestal stijgen de lonen behoorlijk als de arbeidsmarkt krapper wordt. Ditmaal niet. „Mogelijke redenen voor de gematigde contractloonstijgingen zijn de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt en het onbenutte potentieel van mensen die nog buiten de arbeidsmarkt staan”, schrijft het CPB in een analyse bij de raming. De contractlonen in het bedrijfsleven groeien dit jaar met 1,7 procent en volgend jaar met 2,0 procent. Dat is laag, voor een fase van hoogconjunctuur en lage werkloosheid.

Inflatie blijft onder ECB-doel

Mede doordat de lonen amper toenemen, is er ook weinig opwaartse druk op de prijzen. De inflatie blijft achter. Zowel CPB als DNB stelde de inflatieverwachting naar beneden bij. Het CPB gaat uit van 1,4 procent inflatie dit jaar en volgend jaar, DNB van 1,1 procent in beide jaren. Dat is hoe dan ook ver beneden het inflatiedoel van vlak onder de 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB).

Een kleine tegenvaller voor een volgend kabinet: het begrotingsoverschot valt volgend jaar iets lager uit dan eerder verwacht. Het CPB gaat uit een overschot op de begroting van 0,7 procent, terwijl het eerder nog uit ging van een 0,8 procent. Het verwachte overschot voor dit jaar blijft gelijk, op 0,5 procent.