Eindexamen Frans

Inspectie stelt vragen over hoe klachten zijn afgehandeld

De Onderwijsinspectie heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vragen gesteld over wat het heeft gedaan met de klachten over het vwo-examen Frans. Er is veel ophef over dat examen. Docenten zijn kritisch over de kwaliteit ervan en sommige foute antwoorden zouden goed gerekend moeten worden. Het is zeldzaam dat hierover vragen worden gesteld, zegt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie na berichtgeving van de NOS. De woordvoerder: „Uitgangspunt van het CvTE is dat geen enkele leerling de dupe wordt van mogelijke fouten in examens.” (NRC)