Centraal Schriftelijk

Vwo-eindexamens Nederlands en Frans soepeler beoordeeld na klachten

Na een recordaantal klachten van leerlingen via het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) heeft het College voor Toetsen en Examens (CvtE) de puntentoekenning voor het vwo-eindexamen Nederlands naar boven bijgesteld. Dat werd woensdagmorgen bekend gemaakt.

Ruim 22.000 van de 28.000 klachten van scholieren betroffen dit jaar over het vwo-examen Nederlands. De meeste gingen over de lengte van het examen met vijf teksten waarover vragen moesten worden beantwoord. Velen vonden vooral het pleidooi uit NRC van schrijfster Simone van Saarloos (Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met een inhaalslag) en de vragen hierover te moeilijk.

Deze woensdagochtend kregen alle scholen de normen opgestuurd om de eindcijfers toe te kunnen kennen. Later op de middag zullen de leerlingen telefonisch worden ingelicht of ze geslaagd dan wel gezakt zijn of nog herexamen moeten doen.

Het CvtE erkent nu dat het examen „inderdaad te lang was”. Daar wordt nu rekening mee gehouden in de normering. Dat betekent dat de punten naar boven worden bijgesteld in de zogenoemde N-norm. In die norm zijn ook vergelijkingen met eerdere eindexamens en proefopgaven opgenomen, zodat het eindexamen het ene jaar niet moeilijker is dan het andere.

Ook de punten voor het vwo-eindexamen Frans zijn naar boven bijgesteld na klachten van leraren Frans. Op één vraag waren meer antwoorden mogelijk dan er in het examen werden geboden. Door de bijstelling van de norm stijgen voor alle leerlingen de cijfers, ook voor degenen die geen last hadden van het beperkte aantal antwoordmogelijkheden. Maar aanpassing van de specifieke vragen is moeilijk, omdat de eindexamens al zijn nagekeken.

De Inspectie van Onderwijs vroeg deze week uitleg over de afhandeling van klachten van leerlingen over het Frans. „We zien geen aanleiding om twijfelen aan de klachtafhandeling van het CvtE, maar we zien wel dat er onrust over het examen ontstaat”, verklaarde een woordvoerder van de Inspectie.

    • Maarten Huygen