Opinie

Lagere roamingkosten kunnen bijdragen aan het ‘Europees gevoel’

Zwerven, dat is gangbare vertaling voor het Engelse woord ‘roaming’. En vrij rondzwerven is wat inwoners van de EU vanaf deze donderdag kunnen met hun mobiele telefoon. Overal in de Unie kunnen consumenten nu in principe gebruik maken van mobiele data tegen eendere kosten als thuis.

Ja, er zijn uitzonderingen, en nee, helemaal onbeperkt is het niet. Maar net als bij Schengen destijds kunnen de nieuwe regels er toe bijdragen dat Europeanen de EU meer als hun thuis gaan zien. Eén grote culturele entiteit zal de EU nooit worden en die diversiteit kan ook worden gezien als een van de positieve krachten in Europa. Maar het beschouwen van andere lidstaten als het ‘buitenland’ zal weer een stukje minder worden.

We rijden en vliegen probleemloos naar de meeste andere lidstaten. We bestellen of kopen zonder veel gedoe goederen en diensten over de grens – zeker via internet. Eén van de ervaringen die nog steeds onderstreepten dat thuis toch iets anders was dan elders in de EU was de mobiele telefoon.

En dat is nu grotendeels voorbij. De voordelen van ‘roam like at home’ zijn groot. Dat wil niet zeggen dat er geen schaduwkanten zijn. Het eerste betreft de telecomsector zelf, die een flink deel van zijn inkomsten uit grensoverschrijdend dataverbruik haalt. Dat verlies zal worden gecompenseerd met, al dan niet direct zichtbare, tariefsverhogingen voor andere diensten. Belangrijk is ook dat de winstgevendheid van de sector groot genoeg genoeg blijft om de forse investeringen te doen in de opvolgers van het huidige 4G-netwerk, waar in de VS en China al hard aan wordt gewerkt. Medelijden met de telecomsector is zeker niet nodig, maar enige zorg om de financiële gezondheid kan geen kwaad.

Daarnaast is er de pijnlijke constatering dat de burgers van het Verenigd Koninkrijk het vrije zwerven straks moeten gaan missen. Brexit heeft onnoemelijk veel gevolgen, en uitsluiting van Europees roamen is één van de vele details die menig ‘leave’-stemmer zich in het hokje niet zal hebben gerealiseerd. Andersom geldt het ook: het VK wordt straks méér buitenland dan het toch al was.

Rest nog één risico. Vakantie was de laatste gelegenheid waarbij de moderne mens zich kon onttrekken aan de stress van het altijd bereikbaar zijn – en willen zijn. De ruime beschikbaarheid van wifi snoepte daar al het nodige van af.

Maar nu is er in de EU echt geen ontsnappen meer mogelijk. Dat gaat een zelfbeheersing vergen waarin we, gezien de praktijk van de dagelijkse omgang met smartphones, doorgaans niet al te best toe in staat blijken. De smartphone heeft ontelbare mogelijkheden, maar één wordt er vaak over het hoofd gezien: hij kan ook uit.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.