Amsterdamse commissaris Smit vervolgd

Verduistering

De Rijksrecherche doet onderzoek naar onder meer het fêteren van familieleden met geld van de politie.

Koen van Weel / ANP

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit (64) wordt strafrechtelijk vervolgd wegens jarenlang en grootschalig fêteren van familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie.

De Rijksrecherche begon vorig jaar onderzoek naar de commissaris. Daaruit ontstonden vermoedens dat Smit – zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost – tussen 2009 en 2014 „structureel” dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en Ziggo Dome betaalde uit het politiebudget. In november 2016 werd hij op non-actief gezet. Smit zal zich nu moeten verantwoorden voor verduistering in dienstbetrekking.

Op grond van de bevindingen uit dit onderzoek heeft de leiding van de nationale politie ook besloten tot een groot oriënterend onderzoek naar alle politiemedewerkers die geprofiteerd hebben van Smit. Door giften te accepteren hebben ze mogelijk interne regels overtreden. Dat kan weer leiden tot disciplinair onderzoek. Uit verhoren van zo’n zeventig politiemensen is gebleken dat mogelijk tientallen medewerkers nader moeten worden onderzocht op integriteitsschendingen.

Volgens het Amsterdamse Openbaar Ministerie en de politie zullen „eventuele vervolgonderzoeken plaatsvinden zonder aanzien des persoons, rang en reputatie”. Het oriënterend onderzoek richt zich onder meer op het handelen van zeer vooraanstaande functionarissen bij de politie. Tot de politiemensen die nader onder de loep worden genomen, behoren onder anderen de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, de hoogste vrouw binnen de nationale politie en voormalig lid van de Amsterdamse korpsleiding Liesbeth Huyzer en de man die zeven jaar lang de baas was van de Amsterdamse politie en nu op de loonlijst staat als ‘buitengewoon adviseur’ van de politie, Bernard Welten. Ze hebben allemaal wel eens tickets van Smit ontvangen.

‘Doorgeslagen integriteit’

Om de onafhankelijkheid van het oriënterend onderzoek te garanderen, schakelt de politie de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum in. Het onderzoek, waarvoor een speciaal team is samengesteld, begint zodra de politie de beschikking krijgt over de resultaten van het onderzoek dat de Rijksrecherche naar Smit heeft gedaan.

Door dit kaartjesschandaal dreigt de top van de politie maandenlang in de beklaagdenbank te belanden. De bedoeling is dat uiterlijk november bekend is naar welke politiemensen disciplinair onderzoek moet worden begonnen.

Lees meer over de affaire: ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’

Commissaris Ad Smit heeft intern alle aantijgingen aan zijn adres ontkend. Volgens hem is er nooit iets geks gebeurd en wist iedereen binnen de Amsterdamse politie precies wat hij deed als baas in Oost, de regio waar Arena en Ziggo Dome in vallen. Smit is pas één keer door de Rijksrecherche gehoord. Daarna zijn verhoren op zijn verzoek uitgesteld omdat hij begin dit jaar werd getroffen door een licht herseninfarct. In een reactie zei hij dinsdag tegen NRC dat er niet veel aan de hand is en dat hij wordt geslachtofferd vanwege „doorgeslagen integriteit”.

Commissaris Aalbersberg vindt het goed dat de verdenkingen van integriteitsschendingen serieus onderzocht worden, zegt hij. „Shit happens, het is niet anders.” Hij ziet het als een goede kans een eind te maken aan „mogelijk onjuiste praktijken” en om duidelijk te maken langs welke meetlat het handelen van politiemensen moet worden beoordeeld.

    • Marcel Haenen