Rapport

Commissarissen van de Koning vrezen een ‘politieloos’ platteland

Gemeenten op het platteland dreigen ‘politieloos’ te worden. De Nationale Politie is te veel op de Randstad gericht en het ontbreekt burgemeesters aan instrumenten om hun politiegezag hard te maken. Dat stellen twaalf commissarissen van de Koning in het rapport Vanaf de Zijlijn Bekeken. Voor dit rapport, dat deel uitmaakt van de Evaluatie Politiewet 2012, deed commissaris van de Koning Leen Verbeek (Flevoland) navraag bij zijn collega’s. Zij hebben zelf geen directe zeggenschap over de inzet van de politie. Die taak ligt bij de burgemeesters, die op hun beurt aan de gemeenteraden verantwoording moeten afleggen over de veiligheid en openbare orde. In het rapport wijzen de commissarissen erop dat juist die rol in de nieuwe organisatie van de Nationale Politie in het gedrang lijkt te komen. (NRC)

    • Auteur Onbekend