Procedures tegen drie EU-landen om migratie

Asielquota

De Europese Commissie spant juridische procedures aan tegen EU-lidstaten Tsjechië, Polen en Hongarije. De landen worden aangeklaagd omdat ze weigeren asielzoekers over te nemen uit Griekenland en Italië. Dat meldden bronnen binnen de EU maandag aan persbureau Reuters.

De zogenoemde inbreukprocedures zouden deze dinsdag officieel worden aangekondigd. De drie landen ontvangen dan tijdens regulier overleg een brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van de juridische stappen die tegen hen worden genomen. Als ze niet inbinden kan later een zaak bij het EU-Hof in Luxemburg volgen.

In 2015 werd in EU-verband afgesproken dat vluchtelingen die in de Europese Unie arriveren via een verdeelsleutel worden verspreid. Met deze asielquota moeten landen als Italië en Griekenland, waar het leeuwendeel van de vluchtelingen arriveert, worden ontlast.

Dat het tot juridische stappen komt, geeft aan dat de spanningen tussen de Europese Commissie enerzijds en Polen, Hongarije en Tsjechië anderzijds hoog zijn opgelopen. Eerst wilde de Commissie dat de lidstaten unaniem voor de herverdeling van 160.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië zouden stemmen. Daarop stemden Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië tegen.

Vervolgens drukte de Commissie het besluit door, omdat een meerderheid vóór was. Dit is volgens de regels, maar werd gezien als een zware stap, aangezien dergelijke besluiten doorgaans unaniem worden genomen. Verschillende landen die tegenstemden gaven hierna aan niet te zullen meewerken aan de herverdeling. Zij willen vooral geen islamitische vluchtelingen opnemen.

    • Casper van der Veen