‘Nationale politie negeert platteland’

Rapport van commissarissen van de koning constateert dat in het ‘politieloze platteland’ de aanrijtijden voor noodhulp en de wijkagent lang zijn.

Foto Koen van Weel/ANP

Gemeenten op het platteland dreigen ‘politieloos’ te worden. De Nationale Politie is te veel op de Randstad gericht en het ontbreekt burgemeesters aan instrumenten om hun politiegezag hard te maken. Dat stellen twaalf commissarissen van de koning in het rapport Vanaf de Zijlijn Bekeken.

Voor dit rapport, dat deel uitmaakt van de Evaluatie Politiewet 2012, deed Commissaris van de Koning Leen Verbeek (Flevoland) navraag bij zijn collega’s. Zij hebben zelf geen directe zeggenschap over de inzet van de politie. Die taak ligt bij de burgemeesters en volgens de commissarissen lijkt die in het gedrang te komen.

Georganiseerde criminaliteit

Assertieve burgemeesters slagen er nog in méér inzet voor de eigen gemeente voor elkaar te krijgen, maar over het algemeen geldt dat landelijke en regionale zaken prioriteit krijgen. Zo groeit de zorg dat door een focus op de Randstad de georganiseerde criminaliteit op het platteland en in grensgebieden toeneemt.

Daar komt bij dat door een eerdere reorganisatie de kleine gemeenten in oppervlakte zijn gegroeid, terwijl politiebureaus werden gesloten. Het rapport constateert dat in dit ‘politieloze platteland’ de aanrijtijden voor noodhulp en de wijkagent lang zijn en zichtbare controle of handhaving ontbreekt.

“Houd rekening met dat platteland”, vat een woordvoerder van Verbeek het advies van de commissarissen samen.

“Juist de burgemeesters weten wat er speelt in de gemeente en aan welke inzet behoefte is. Er gaat veel goed bij de inzet, maar in het bestuurlijk bestel waarin de inzet van de politie wordt bepaald, zou de inkleding van de burgemeester beter kunnen.”

Reorganisatie

De Nationale Politie laat weten voorlopig niet op het rapport van Verbeek te willen reageren. “We zien dit als een deelrapport van de gehele evaluatie van de Politiewet, die wachten we af”, zegt een woordvoerder.

De Politiewet 2012 ging op 1 januari 2013 in en verenigde alle korpsen in één nationale organisatie. Een reorganisatie van de Nationale Politie zou in 2015 moeten zijn afgerond, maar werd uitgesteld tot 2018.

    • Lisa Dupuy