formatieScenario 1

Het wonder van de ChristenUnie

Voor de ChristenUnie moet het een opvallende passage zijn geweest in de brief die informateur Herman Tjeenk Willink maandagavond aan de Tweede Kamer stuurde. Dat een meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie nog niet is onderzocht door de informateur, staat er, komt omdat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat niet zou willen. Letterlijk: „De voorzitter van de CU-fractie achtte deelname aan een combinatie VVD-CDA-D66-CU niet zinvol.”

In die brief lijkt het alsof er niets is gebeurd tussen D66-leider Alexander Pechtold en Segers. Maar precies drie weken geleden ging het mis in een persoonlijk gesprek tussen die twee, onder leiding van ex-informateur Edith Schippers. Het was een verkennend gesprek, maar Pechtold legde meteen eisen op tafel die de ChristenUnie te ver gingen. Pechtold zou toezeggingen hebben geëist van Segers op medisch-ethische onderwerpen als hulp bij ‘voltooid leven’, maar bijvoorbeeld ook over Israël.

In een eerder Tweede Kamerdebat over de moeizame formatie legden ook VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma de schuld van die mislukte gesprekken bij Pechtold, en niet bij Segers. Rutte had „een wenkbrauw” opgetrokken omdat de optie-ChristenUnie „zo snel van tafel is gehaald.” Buma was feller: „Het kan niet dat je andere partijen al vóór onderhandelingen over tafel trekt [...] Zo bouw je geen vertrouwen.”

Hoewel Pechtold zich niet herkent in begrippen als ‘harde toezeggingen’ die hij geëist zou hebben, is de relatie tussen D66 en de ChristenUnie nu zo slecht dat nieuwe onderhandelingen onmogelijk lijken. Beide partijen herhalen bovendien steeds: inhoudelijk kunnen we er sowieso niet uitkomen, alleen al wegens medisch-ethische onderwerpen.

Segers zei eerder dat er „een wonder” moet gebeuren wil er nog een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen. Maar, zei hij erbij, als christen geloof je wel in wonderen.

    • Enzo van Steenbergen