Brieven

Het economische einde van fossiele energie

Ingezonden brief

Ik ben ooit vanuit ideële overtuigingen in de zonnestroomsector gestapt. Toch bleef ik altijd econoom genoeg om te weten dat alleen economische drijfveren de mensheid kunnen doen veranderen. Welnu, dit moment is aanstaande. Het economisch einde van fossiele brandstof nadert.

Ik benadruk het economische einde, omdat met alle oorlogen en klimaatverandering die het fossiele tijdperk op zijn geweten heeft, de ethische houdbaarheid eigenlijk allang overschreden was.

Van windenergie weten we inmiddels dat de investeringskosten snel zijn gedaald de afgelopen jaren. Windstroom is nu op prijs concurrerend met fossiele stroom. Zonne-energie gaat dezelfde kant op: eind 2016 won een Deens zonne-energiebedrijf een aanbesteding met een kilowattuurprijs die maar net boven de prijs van kolenstroom lag.

Onder experts bestaat geen twijfel: de prijs van wind- en zonne-energie zakt onder die van kolenstroom. En dat gaat sneller dan verwacht. Niet voor 2050, maar in het overgrote deel van de wereld nog voor 2020.

Dus terwijl de hele wereld in verontwaardiging ontstak toen Trump zich terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs, moest ik stiekem een beetje gniffelen.

Het pleit is immers al beslecht.