Datalek: OM kan kijken bij rechters

Rechterlijk computersysteem Door te ruime verstrekking van autorisatiecodes konden OM-medewerkers vonnissen lezen in grote drugszaak nog voordat deze waren uitgesproken.

In het computersysteem van de rechterlijke macht (‘Compas’) is een ernstig datalek geconstateerd. Medewerkers van het Openbaar Ministerie blijken in sommige gevallen toegang te hebben tot het afgeschermde computer- en informatiedeel waar alleen rechters stukken zouden moeten kunnen lezen en bewerken.

Het datalek kwam vorige maand aan het licht bij de rechtbank Oost-Brabant. Werknemers van het OM konden in het computersysteem beslissingen van de rechtbank in een groot drugsonderzoek (codenaam Gutenberg) zien nog voordat het vonnis was uitgesproken. Het ‘inbreken’ door leden van het OM in het computersysteem van de rechters kon gebeuren doordat justitie te ruime autorisatiecodes afgaf aan de eigen OM-medewerkers. Compas wordt door magistraten gebruikt voor ernstige misdrijven die door de meervoudige kamer worden behandeld.

Bij de rechtbank is men erg geschrokken van het lek. In een brief van de rechtbank aan de advocaten in het drugsonderzoek wordt gemeld dat het OM „een kennisvoorsprong heeft” ten aanzien van te wijzen vonnissen. De rechtbank wijst er wel op dat het OM „geen enkele invloed” heeft kunnen uitoefenen op het rechterlijk oordeel. „Het OM heeft op geen enkele wijze getracht de inhoud van vonnissen te beïnvloeden.” De rechters werden door het OM zelf geattendeerd op het feit dat eigen medewerkers met rechters konden meelezen.

De rechtbank heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het lek, zegt een woordvoerster van de rechtbank Oost-Brabant. Ook is het bestuursorgaan van de rechters, de Raad voor de Rechtspraak, geïnformeerd. De Raad heeft direct alle strafrechters opdracht gegeven niet langer in Compas aan vonnissen te werken totdat het vonnis definitief gereed is. Een strafrechter noemt het geconstateerde lek ernstig. „Hier wordt in feite het geheim van de raadkamer door het OM geschonden.”

Het OM geeft toe dat sprake is van een lek. „Het OM controleert of niet te ruime autorisaties zijn toebedeeld aan medewerkers. Als dat het geval is, wordt dat gecorrigeerd”, zegt een woordvoerster. De veertien verdachten in de drugszaak Gutenberg zijn eind vorige maand veroordeeld tot straffen tot . tot tien jaar.