Datalek

OM kan in computers van rechters kijken

In het computersysteem van de rechterlijke macht – Compas geheten – is een ernstig datalek geconstateerd. Medewerkers van het Openbaar Ministerie blijken in sommige gevallen toegang te hebben tot het afgeschermde computer- en informatiegedeelte waar alleen rechters stukken zouden moeten kunnen lezen en bewerken.

Het datalek is vorige maand aan het licht gekomen bij de rechtbank Oost-Brabant. Werknemers van het OM bleken in het computersysteem beslissingen van de rechtbank in een groot drugsonderzoek – codenaam Gutenberg – te kunnen zien nog voordat het vonnis was uitgesproken. Het ‘inbreken’ door leden van het OM in het computersysteem kon gebeuren doordat justitie te ruime autorisatiecodes heeft afgegeven aan de eigen OM-medewerkers. Compas wordt door magistraten gebruikt voor ernstige misdrijven die door de meervoudige kamer worden behandeld.

Bij de rechtbank zijn ze geschrokken van het lek. In een brief die de rechtbank heeft geschreven aan de advocaten in het drugsonderzoek wordt gemeld dat het OM „een kennisvoorsprong heeft” ten aanzien van te wijzen vonnissen. De rechtbank wijst er wel op dat het OM „geen enkele invloed” heeft kunnen uitoefenen op het rechterlijk oordeel en dat evenmin heeft gepoogd. De rechters werden door het OM zelf geattendeerd op het lek.

De Raad voor de Rechtspraak heeft met onmiddellijke ingang alle strafrechters in Nederland de opdracht gegeven niet langer in Compas aan vonnissen te werken totdat ze definitief uitgesproken zijn.