Woningcorporaties

‘Minder giftige derivaten en meer geld voor nieuwbouw’

Woningcorporaties krijgen meer ruimte om van hun meest risicovolle of ‘giftige’ derivaten (renteverzekeringen) af te komen. Zo zijn ze minder kwetsbaar voor renteschommelingen, hoeven ze minder financiële buffers op te bouwen en kunnen ze meer investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of duurzaamheid.

Dat hebben de twee toezichthouders op de sector, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) donderdag bekendgemaakt. Het WSW, dat borg staat voor leningen van corporaties, staat voortaan ook garant voor leningen om derivaten af te kopen bij banken of om ze om te laten zetten in leningen met een stabiele rente. Het gaat hierbij om renteverzekeringen op leningen voor sociale huisvesting, niet voor commercieel vastgoed.

In het verleden wilde het WSW alleen borg staan voor dergelijke financiering als corporaties in grote nood waren, zoals Vestia. Bij een stresstest vorig jaar bleek dat 36 van de 350 corporaties nog derivaten met ‘breakclausules’ hadden, waarbij banken ineens betalingen kunnen opeisen.