Veel meer kinderen naar de kinderopvang

Vorig jaar gingen meer dan 800.000 kinderen naar de BSO of de dagopvang, blijkt uit CBS-cijfers.

Kinderen bij het kinderdagverblijf. Archiefbeeld.
Kinderen bij het kinderdagverblijf. Archiefbeeld. Foto Koen Suyk/ANP

Het aantal kinderen in de kinderopvang is in 2016 sterk gestegen. De Belastingdienst keerde voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is ongeveer 8 procent meer dan een jaar eerder.

Ongeveer de helft van de kinderen gaat naar de dagopvang, de andere helft naar de buitenschoolse opvang. Het grootste deel van de toeslagen komt bij de opvang terecht, omdat kinderen daar meer tijd doorbrengen. Volgens het CBS is de stijging van het aantal kinderen in de dagopvang deels te verklaren door de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal komen nu ook in aanmerking voor toeslagen.

Het aantal kinderen in de opvang heeft in de afgelopen tien jaar sterk geschommeld. Ook het toeslagenbeleid heeft in die periode diverse veranderingen doorgemaakt. Hoewel het uitgangspunt bij de invoering van de Wet kinderopvang was dat de overheid, ouders en werkgevers ieder een derde van de opvangkosten zouden dragen, betaalden de ouders in 2016 nog 32 procent. In 2008 was de ouderbijdrage met 19 procent het laagst. De gemiddelde kosten voor de opvang bereikten een jaar later met 7.140 euro een piek.

Het kabinet besloot in 2016 de toeslagen voor ouders vanaf dit jaar opnieuw te verhogen. Dat komt vooral gezinnen met hogere inkomens en middeninkomens ten goede, omdat de lagere inkomens de opvang al vrijwel volledig vergoed kregen. Afhankelijk van het inkomen gaan ouders er enkele tientallen euro’s tot negenhonderd euro op vooruit.

De CBS-cijfers hebben alleen betrekking op de zogenoemde formele opvang. Kinderen die worden ondergebracht bij bijvoorbeeld grootouders zijn niet meegeteld.