Tjeerd van Bekkum nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018

Lieven Bertels stapt op als directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dat hebben de Raad van Toezicht van LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden vandaag bekendgemaakt.

Tjeerd van Bekkum, de huidige burgemeester (VVD) van Smallingerland wordt directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018.
Tjeerd van Bekkum, de huidige burgemeester (VVD) van Smallingerland wordt directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Lieven Bertels stapt op als directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Zijn opvolger wordt Tjeerd van Bekkum, de huidige burgemeester (VVD) van Smallingerland.

Dat hebben de Raad van Toezicht van LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden vandaag bekendgemaakt.

Bertels vertrekt omdat hij een baan kreeg aangeboden in de Verenigde Staten. De Belg gaat de komende vier tot zes jaar leiding geven aan de bouw en inrichting van een groot cultureel centrum, in opdracht van de rijke familie Walton. Waar dat centrum komt, wil hij nog niet zeggen.

Bertels vindt het belangrijk dat het culturele programma in Friesland afgerond is. „Mijn taak zit er op, al blijf ik nog tot 31 augustus aan voor de overdracht. In de breedte en diepte is het een prachtig programma geworden.” Een van de publiekstrekkers worden de reuzen van de Franse theatergroep Giant Royal de Luxe, die vanaf de Afsluitdijk de provincie in lopen.

Vorige maand werd bekend dat de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden 4,5 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor het programma Culturele Hoofdstad, omdat sponsorbijdragen tegenvielen. De stichting had een tekort van 1,7 miljoen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 11Fountains-project (kunstwerken in de Friese elf steden) werd overgeheveld naar de provincie.

Voorzitter Wiebe Wieling van de Raad van Toezicht van LF2018 betreurt het vertrek van Bertels. „Hij heeft prima werk verricht. De nieuwe baan kwam op zijn pad en die is voor hem een unieke kans.” Ook de Friese cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) vindt het jammer dat Bertels opstapt. „Hij heeft goede artistieke keuzes gemaakt voor de invulling van het culturele programma.”

Lieven Bertels

De Belg (45) vervulde eerder talloze functies, voordat hij in 2014 bij LF2018 werd benoemd. Zo was hij onder andere artistiek coördinator van het Holland Festival, artistiek directeur van het Brugse Concertgebouw, directeur van het Sydney Festival en bestuurder van de International Society for the Performing Arts in New York.

Bertels’ opvolger Tjeerd van Bekkum heeft zich volgens gedeputeerde Poepjes altijd zeer betrokken getoond bij LF018. Van Bekkum was eerder burgemeester van het Groningse Marum en daarvoor wethouder van Berkel en Rodenrijs. Poepjes: „Hij heeft veel aan werving gedaan.” Wieling: „We hebben Van Bekkum weloverwogen benaderd omdat hij ruime ervaring heeft als Fries bestuurder. Hij heeft een goed netwerk binnen en buiten de provincie. Ook is hij altijd erg betrokken geweest bij Culturele Hoofdstad.”