CBS

Veel meer kinderen naar kinderopvang

Het aantal kinderen in de kinderopvang is in 2016 sterk gestegen. De Belastingdienst keerde voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit, aldus het CBS, een toename met 8 procent. Ongeveer de helft van de kinderen gaat naar de dagopvang, de anderen naar de buitenschoolse opvang. De stijging van het aantal kinderen in dagopvang houdt deels verband met de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. Ouders met peuters komen nu ook in aanmerking voor toeslag. (NRC)