Belastingdienst: Panama Papers hielpen ons niet verder bij opsporing fraudeurs

Er had „een kleine juichkreet” bij de Belastingdienst geklonken, zei staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) kort nadat vorig jaar april de ‘Panama Papers’ waren verschenen. Dat was de onthulling van miljoenen vertrouwelijke documenten van een Panamees advieskantoor over de rijken der aarde die via exotische constructies belasting probeerden te ontwijken. Er stonden zo’n 500 Nederlandse belastingplichtigen tussen, opvallend veel kleine ondernemers of bedrijven.

Nu, ruim een jaar later, is de oogst van achterhaald gestald belastinggeld bijzonder mager. Dat bleek op de eerste dag van de openbare verhoren van de Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de Nederlandse betrokkenheid bij internationale belastingontwijking.

Ron van de Klashorst van de afdeling Constructiebestrijding van de Belastingdienst verklaarde tegenover de parlementaire ondervragingscommissie dat de Panama Papers „alleen maar namen” hadden onthuld, geen brondocumenten. Daar had het speciaal opgetuigde Panama-team weinig aan. De betrokken Nederlanders waren allemaal benaderd met een vragenlijst, maar vrijwel niemand wilde nadere informatie verstrekken. Ze zeiden hun constructies te hebben opgedoekt, omdat ze niet het beoogde fiscale voordeel hadden gebracht. „Daar staan we dan met onze goede bedoelingen”, zei Van de Klashorst hoorbaar gefrustreerd. „Zonder brondocumenten met e-mailwisselingen of financiële administraties kun je als Belastingdienst vrij weinig.” Hij hoopt dat de journalisten die de Panama Papers hebben onthuld „dat zouden begrijpen”. Deze donderdag worden twee betrokken Nederlandse journalisten gehoord.

Trustadviseur Greg Elias pagina E4