Rondvaartbeleid gemeente Amsterdam geschrapt

Rederijen krijgen hun oude vergunningen voor onbepaalde tijd terug, de tijdelijke vergunningen zijn van de baan.

Foto Simon Trel

De Raad van State heeft de tijdelijke vergunningen voor dertien Amsterdamse rondvaartrederijen naar de prullenbak verwezen. De gemeente Amsterdam heeft het aantal vergunningen voor boten langer dan 14 meter nodeloos beperkt, oordeelde de Raad woensdag. Zo’n beperking mag alleen worden opgelegd als er een goede reden voor is. De gemeente moet nu het rondvaartbeleid herzien.

Omdat de exploitanten van de rondvaartboten anders geen vergunning meer hebben, krijgen zij hun oude vergunningen voor onbepaalde tijd voorlopig terug.

Lees ook: De historische boten waren kansloos

De gemeente Amsterdam zette in 2014 een streep door de vergunningen voor onbepaalde tijd voor traditionele rondvaartbedrijven. Volgens het nieuwe vaarbeleid is er slechts een beperkt aantal vergunningen beschikbaar voor boten van 14 meter of langer, onder andere omdat die boten het lastiger zouden maken voor andere schepen om door de grachten te varen. Dergelijke rondvaartboten moesten het doen met vergunningen die tot 2020 geldig zijn.

Maar de Raad van State vindt dat de gemeente niet heeft aangetoond dat er een “dwingende reden van algemeen belang” is om het aantal vergunningen te beperken:

“Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het gemeentebestuur bij de segmentindeling geen betekenis toegekend aan de effecten van moderne stuurmiddelen op de vlotte en veilige doorvaart, terwijl die vlotte en veilige doorvaart nu juist voor hem de belangrijkste reden was om het aantal vergunningen voor lange boten te beperken.”

Als de gemeente Amsterdam toch een beperking wil opleggen aan het aantal lange rondvaartboten, dan zal zij “met een beter verhaal moeten komen”, aldus de Raad van State. De getroffen rondvaartboten hebben namelijk zulke moderne stuurmiddelen al lang aan boord.

Moet de rondvaartmarkt vrij, vraagt Amsterdam zich af

De gemeente Amsterdam zegt het besluit te respecteren. “Dit is uiteraard een tegenslag voor de aanpak van de drukte op het water. Maar de hoogste bestuursrechter van het land heeft gesproken en dat respecteren we. Tegelijkertijd steunt de Raad van State met haar uitspraak onze uitgangspunten en doelen om de drukte en overlast op het water te beteugelen, te zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart en de vloot te vergroenen”, aldus een voorlichter.

Wethouder Udo Kock (Water) zegt dat de gemeente de komende maanden voor een belangrijke keuze wordt gesteld: “Gaan we op zoek naar een andere manier om vast te houden aan ons volumebeleid om zo de drukte te beteugelen of geven we de rondvaartmarkt vrij?`

Loting

In april werden de tijdelijke vergunningen verloot onder rondvaartexploitanten, inclusief bedrijven buiten de historische kern van dertien traditionele rondvaartbedrijven. Na de loting bleek dat 82 van de klassieke rondvaartboten uit de grachten moesten verdwijnen.

Begin mei werd de officiële uitgifte van vergunningen weer opgeschort. Er zou behoorlijk wat mis zijn gegaan bij de oorspronkelijke uitgifte.

    • Len Maessen