NRC checkt: ‘Nederland werd getroffen door diverse terreuraanslagen’

Dat was één van drie checkbare uitspraken van Thierry Baudet (FvD) tijdens een interview in de Verenigde Staten

Thierry Baudet (FvD) maakt zich klaar voor het debat over het verloop van de formatie
Thierry Baudet (FvD) maakt zich klaar voor het debat over het verloop van de formatie Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De aanleiding

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie bezocht onlangs een conservatief congres in de Verenigde Staten. Daar werd hij geïnterviewd door het conservatieve mediakanaal PragerU. Naar aanleiding van de aanslag in Manchester werd Baudet gevraagd of Nederland een probleem heeft met „islamisme en immigratie”. In zijn antwoord deed Baudet diverse beweringen waarvan we de drie checkbare stellingen hier controleren.

‘Tweederde van de leraren in de grote steden in Nederland zegt dat de integratie compleet is mislukt.’

Via zijn persvoorlichter is Baudet per e-mail en voicemail gevraagd waar hij zijn beweringen op baseert, maar er kwam geen reactie. Waarschijnlijk is zijn bron een enquête van Duo Onderwijsonderzoek die in samenwerking met het Algemeen Dagblad werd gehouden in oktober 2016. Naar aanleiding hiervan schreven diverse media dat de integratie op scholen in de grote steden is mislukt.

In het onderzoek werd schoolleiders en leraren in de vier grote steden de volgende vraag voorgelegd: „In de media hoor je tegenwoordig veel over de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving. Herkent u dat beeld bij leerlingen op uw school?”

De mogelijke antwoorden waren: ‘Ja (helemaal of een beetje)’, ‘Nee (helemaal niet)’, ‘Weet niet’, of ‘Niet van toepassing’.

In de grote steden antwoordde 54,1 procent ‘Ja (helemaal of een beetje)’

Conclusie

In de vier grote steden herkent 54,1 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie ‘helemaal of een beetje’ is mislukt. Dat is dus minder dan de 66 procent (tweederde) die Baudet noemt. Bovendien behoren tot deze 54,1 procent ook respondenten die de integratie niet ‘compleet’ of ‘geheel’, maar ‘deels’ of ‘een beetje’ mislukt vinden. Daarom beoordelen we de bewering als grotendeels onwaar.

‘In de straten zien we een toename van de criminaliteit’

Ook dit zei Baudet in antwoord op de vraag of Nederland een probleem heeft met islamisme en immigratie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt juist al jaren een afnemende criminaliteit. Het CBS baseert dit onder meer op de Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête onder ruim 80.000 Nederlanders.

Sinds 2005 is het aantal mensen dat stelt slachtoffer te zijn van criminaliteit met bijna 40 procent gedaald. Sinds datzelfde jaar is het percentage door de politie geregistreerde verdachten bijna gehalveerd. Ook het aantal misdrijven dat de politie registreert neemt af.

Wel bleek begin dit jaar uit een intern politierapport dat de werkelijke criminaliteit aanzienlijk groter is dan de politie registreert. Dit komt onder meer door afnemende aangiftebereidheid bij het publiek. Dat neemt niet weg dat uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat burgers bij ondervraging aanzienlijk minder slachtofferschap melden dan voorheen.

Lees ook: CBS: criminaliteit in Nederland blijft dalen, onveiligheidsgevoel neemt af

Conclusie

Er is geen enkele aanwijzing dat de criminaliteit toeneemt, zoals Baudet stelt. Alle cijfers wijzen juist op een afname. We beoordelen de bewering als onwaar.

‘We waren slachtoffer van diverse terreuraanslagen in Nederland.’

Helaas is ook van deze bewering onbekend waar Baudet deze op baseert. In de voorbije twintig jaar zijn in Nederland twee gebeurtenissen door de rechter aangeduid als een daad met terroristisch oogmerk. Dat geldt voor de moord door Mohammed B. op Theo van Gogh in 2004. En voor de aanval met brandbommen in februari vorig jaar op een moskee in Enschede, door vier autochtone mannen uit die stad. In 2004 gooide een lid van de zogeheten Hofstadgroep een handgranaat naar een arrestatieteam, maar dat werd door het Gerechtshof niet aangemerkt als terroristische daad.

Conclusie

Baudet deed zijn bewering over terreuraanslagen in antwoord op de vraag of Nederland een probleem heeft met islamisme en immigratie. In de voorbije twintig jaar kan alleen de moord op Theo van Gogh daaraan worden gerelateerd. We beoordelen de bewering als onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt