Grootste stijging transportsector in zes jaar

Ook de koeriersdiensten hadden een goed kwartaal met een stijging van 12 procent. Niet eerder was dit zo hoog, zo becijfert het CBS.

Foto Valerie Kuypers/ANP

De omzet in de transportsector is in het eerste kwartaal van 2017 met ruim 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste stijging in zes jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op woensdag.

Ook koeriersdiensten deden goede zaken. De toename bedroeg daar afgelopen kwartaal 12 procent. Niet eerder was de omzetstijging zo hoog. Dat komt vooral doordat consumenten meer online producten bestellen, zo schrijft het CBS. In de afgelopen drie maanden groeide de Nederlandse economie met 3,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Grote daling aantal faillisementen

In de transportsector was de grootste omzetstijging het vervoer over land. De toename bedroeg iets meer dan 6 procent. Op de binnenvaart en zeevaart, waar het vorig jaar een daling was van de omzet, werd ook omzetgroei geboekt.

Dat de transportsector profiteert van de economische groei in Nederland is ook te zien in de daling van het aantal faillisementen. In het afgelopen kwartaal werd er 54 keer een faillisement uitgesproken, dat is een afname van 17 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016. Een uitzondering vormen de verhuisbranche en de koeriersbedrijven. Daar steeg het aantal bedrijven dat noodgedwongen moest stoppen. Ook begonnen meer ondernemers in de transport en logistieksector een eigen onderneming.

Meer concurrentie vrachtverkeer uit Oost-Europa

Uit een overzicht van het transportverkeer van 2006 tot 2015 concludeert het CBS dat de concurrentie voor vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa sterk toeneemt. In de afgelopen tien jaar was er een toename van 16 procent van vrachtverkeer uit het Midden en-Oost Europa (MOE-landen) met bestemming Nederland. Het steeg van 35 naar 44 procent. Vooral Poolse vrachtwagenchauffeurs vervoerden meer naar Nederland. In 2015 hadden zij een aandeel van 55 procent van alle MOE-landen.

In de afgelopen tien jaar nam het aandeel van Nederlandse vrachtauto’s in het vervoer van en naar Nederland af met 23 procent.

    • Huib de Zeeuw