Dijksma: Europa moet Amerikaanse voorstanders van ’Parijs’ omarmen

Staatssecretaris gaat op Europese milieutop pleiten voor Paris partnerships tussen de EU en Amerikaanse staten en steden.

Foto ANP / Bart Maat

Europa moet Amerikaanse steden en staten die de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs willen nakomen actief ondersteunen. Een groot aantal Amerikaanse steden en staten liet vorige week, na het besluit van president Trump om zich terug te trekken uit het verdrag van Parijs, weten te willen doorgaan met de daar gemaakte afspraken. Nederland gaat tijdens het overleg van de Europese Milieuministers op Malta, op 19 juni, bepleiten dat Europa die steden en staten moet omarmen.

Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur & Milieu, PvdA) woensdag in overleg met de Tweede Kamer. Dijksma verwees naar de samenwerking tussen China en Californië over uitvoering van de gemaakte afspraken in Parijs. Volgens Dijksma moet die samenwerking leiden tot Paris partnerships tussen de EU en Amerikaanse staten en steden, maar ook tot klimaathandelsmissies. „Want klimaat is ook big business. De werkgelegenheid is de laatste jaren in Amerika niet gegroeid in de fossiele, maar in de duurzame industrie.”

‘Heronderhandelen niet aan de orde’

Dijksma verwacht op Malta, momenteel voorzitter van de Raad van de EU, een eensgezind Europees ‘nee’ tegen het voorstel van Trump om opnieuw te onderhandelen over de resultaten van Parijs. “Heronderhandelen is niet aan de orde”, aldus Dijksma. “Dan trek je het hele kaartenhuis uit elkaar. Dat is niet alleen de positie van de Nederlandse regering, maar ook die van Europa.”

Een voorstel van GroenLinks-woordvoerder Suzanne Kröger om in Europees verband Amerika te treffen met importheffingen voor producten die milieuvervuilend gemaakt zijn, wees Dijksma van de hand:

“Dan kun je ook steden of staten treffen die juist welwillend tegenover ‘Parijs’ staan. Nog los van technische aspecten en internationale verdragen die van invoering van importheffingen een onbegonnen zaak maken.”