Aan het lijntje bij Burger King

Twee zoons en hun vader hebben hun supermarkt verkocht en willen verder gaan als franchisenemer van Burger King. Zij nemen deel aan het sollicitatietraject, dat bestaat uit gesprekken, trainingen, en beoordeling van de locatie. Pas na gebleken geschiktheid, zowel van de locatie als de ondernemer, zou een definitieve overeenkomst tot stand komen. De sollicitanten stonden onder druk omdat zij de winst uit hun supermarkt fiscaal vriendelijk mogen herinvesteren in een volgende onderneming. Maar die moet er dan wel zijn. En Burger King Nederland was intussen bezig zichzelf te verkopen. Na negen maanden waren de sollicitanten nog nergens – en dat bleef zo. De nieuwe eigenaar wilde helemaal niet uitbreiden en zette de onderhandelingen stop. Was hier sprake van gerechtvaardigd vertrouwen bij de sollicitanten, die vergoeding van de aanslag vennootschapsbelasting van 231.829 euro eisen plus de misgelopen winst?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat Burger King voldoende duidelijk is geweest. Het gehele franchisetraject moest worden doorlopen. Er is geen opgewekt vertrouwen. Wel had het bedrijf sneller moeten laten weten dat er geen kans meer was op een franchiseovereenkomst. De sollicitanten zijn ten onrechte ongeveer twee maanden lang aan het lijntje gehouden. Die moet Burger King vergoeden.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHARL:2017:3104
    • Folkert Jensma
    • ---