Brieven

Wajong

Laat eerst gehandicapten profiteren van economisch herstel

Foto Roos Koole/ANP

WA-uitkering

Vanaf 2018 worden 140.000 mensen met een handicap of beperking gekort op hun Wajong-uitkering. Dat levert de staat 60 miljoen euro op. De uitkering gaat van 75 naar 70 procent van het minimumloon, zo’n 7 procent van hun huidige, toch al karige inkomen. Een maatregel die jaren geleden is bedacht om de crisis te bestrijden. Inmiddels is de crisis voorbij en vervalt de noodzaak van zo’n bezuiniging.

Mijn zoon (34) heeft een verstandelijke beperking en werkt vanaf zijn 18de met veel inzet en naar vermogen: 24 uur per week, dat kan hij trekken. Jarenlang in supermarkten, nu in het groen. Met zijn aanvullende Wajong kan hij net rondkomen. Als daarop wordt gekort, komt hij in de problemen.

Voor mensen die moeten leven van een Wajong is dat nog veel rampzaliger: hun uitkering is minder dan 1.000 euro en daar moeten ze alles van doen: wonen, eten, verzekeringen. Een handicap hebben kost geld. Het leven is ingewikkelder, je moet vaker hulp inroepen. Wajongers, zeker degenen die al lang in deze regeling zitten, hebben met dat bedrag leren leven, maar als daar 7 procent vanaf gaat, is dat een aderlating. Mensen met een beperking zijn door het lot getroffen. Niet ook nog eens door het volgende kabinet, hoop ik.

    • Titia Beukema