Speelt de ramadan een rol bij de recente aanslagengolf?

Heilige maand

Terreur tijdens de ramadan: grijpen moslimterroristen de islamitische vastenmaand aan voor aanslagen?

Het is volgens sommige analisten geen toeval dat de wereld sinds 26 mei is opgeschrikt door een reeks bloedige terreuraanslagen door moslims in achtereenvolgens Bagdad (bij een ijssalon, 15 doden, Kabul (in de ambassadewijk, 90 doden) en Londen (op een brug en in een uitgaanswijk, 7 doden). Zij zien een samenhang met het begin van de voor moslims heilige vastenmaand ramadan. Inlichtingendiensten houden daarom, volgens berichten in de Britse media, rekening met meer aanslagen voor het einde van de dertig dagen durende ramadan.

Net als in voorgaande jaren had Islamitische Staat vooraf openlijk opgeroepen tot terroristische aanslagen. IS en andere radicale moslimgroepen beschouwen deze periode als bij uitstek geschikt voor een verheviging van hun jihad tegen shi’itische tegenstanders en – in hun ogen – ongelovige en decadente westerlingen. Meer nog dan anders kunnen ze met zulke daden rekenen op een heerlijk bestaan in het hiernamaals, zo wordt hun voorgespiegeld.

De meerderheid van de moslims is deze opvatting echter een gruwel. Voor hen is ramadan juist een periode van introspectie, gebed, morele zuiverheid en liefdadigheid. Terroristische aanslagen zijn wel het laatste waaraan moslims zich in die periode moeten bezondigen, menen zij.

Ook vorig jaar had er een reeks aanslagen plaats tijdens ramadan, onder meer in de Verenigde Staten (homodisco in Orlando, Florida, 49 doden), Turkije (vliegveld van Istanbul, 44 doden), Bangladesh (restaurant in Dhaka, 22 doden) en in Irak (Bagdad, winkelcentrum, ruim 200 doden). Ook in 2015 deden zich tijdens ramadan ernstige aanslagen voor.

Veel politieke en religieuze leiders in het Midden-Oosten ontkennen echter zo’n verband. Ook sommige onafhankelijke onderzoekers betogen dat er in recente jaren grotere aantallen slachtoffers zijn omdat ramadan toen in de zomer viel. Dan zijn er meer mensen op straat en vallen er eerder veel slachtoffers.

    • Floris van Straaten