Advocaat-generaal: Bredase restaurantmoord voor derde keer naar gerechtshof

De zaak draait om de moord, in juni 1993, op de 56-jarige ‘oma Mok’ in restaurant Peacock in Breda. Mochten de zes veroordeelden in een nieuw proces alsnog worden vrijgesproken, dan komen ze in aanmerking voor schadevergoeding.

Foto Roos Koole/ANP

Voor de derde keer moet een gerechtshof zich buigen over de strafzaak tegen zes mensen die zijn veroordeeld voor de moord, in juni 1993, op de 56-jarige ‘oma Mok’ in restaurant Peacock in Breda.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Alex Harteveld concludeert dat er reden blijft te twijfelen aan de juistheid van de veroordeling. Dat is dinsdag bekendgemaakt. De Hoge Raad zal op 19 december oordelen over zijn onafhankelijk advies.

Drie mannen en drie vrouwen (nu allen ruim 40 jaar oud) werden een jaar na de moord na een tip gearresteerd. De vrouwen verklaarden dat ze het slachtoffer naar het restaurant hadden gelokt. Daar zouden de mannen haar hebben beroofd van sieraden en haar vervolgens hebben doodgeschopt. Later trokken de vrouwen hun bekentenissen bij politie, rechter-commissaris en rechtbank in. Het was, zoals een van hen bij het hof zei, „een lulverhaal” dat door ontoelaatbare druk van de politie tot stand zou zijn gekomen.

Het gerechtshof Den Bosch veroordeelt alle verdachten in 1995. De mannen kregen ieder tien jaar cel, de vrouwen tot twee jaar wegens medeplichtigheid.

In 2012 oordeelde de Hoge Raad dat er een nieuw proces tegen de verdachten moest komen nadat een herzieningsverzoek was ingediend. In de volksmond werd al gesproken over de grootste gerechtelijke dwaling ooit. In de herzieningszaak werden veertig getuigen opnieuw gehoord. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde toen bij monde van advocaat-generaal Winfried Korver dat de verdachten,die hun straf toen al hadden uitgezeten, ondanks „vele ongerijmdheden op detailniveau” terecht waren veroordeeld. Het gerechtshof in Den Haag steunde in 2015 die opvatting en liet de veroordelingen in stand.

Te weinig steunbewijs

Advocaat-generaal Harteveld ziet te weinig steunbewijs naast de ingetrokken verklaringen van de vrouwelijke verdachten. Hij vindt dat nog eens moet worden gekeken naar verklaringen van twee getuigen die de nacht van de moord in een bushokje vlakbij het Chinese restaurant hebben gezeten. Hun verklaringen, die de ‘bekentenissen’ tegenspraken, zaten aanvankelijk niet in het dossier. Het gaat om twee mannen die in de nacht van de moord van 2.00 tot 4.30 uur in een bushokje zaten met zicht op het restaurant. Hun was niets opgevallen, terwijl zich volgens de vrouwelijke verdachten toen van alles in het restaurant afspeelde.

Het gerechtshof in Den Haag heeft volgens Harteveld ook op ondeugdelijke gronden geoordeeld dat een bloeddruppel die in de keuken van het restaurant werd gevonden niets met het misdrijf te maken kan hebben. Uit DNA-onderzoek bleek dat dit bloed toebehoort aan iemand van Aziatisch-Oceanische afkomst. De veroordeelden zijn van Nederlandse of Marokkaanse afkomst.

Mochten de zes veroordeelden in een nieuw proces alsnog worden vrijgesproken, dan komen ze in aanmerking voor schadevergoeding.

    • Marcel Haenen