Milieucommissie van Europarlement wil meer en ‘schonere’ groene energie

klimaatbeleid

Bas Eickhout (GroenLinks) vindt de huidige de huidige afspraken over het aandeel duurzame energie in de EU onvoldoende en te vrijblijvend.

Foto Jerry Lampen/ANP

Het aandeel duurzame energie in de Europese Unie moet in 2030 niet minimaal 27 procent zijn, maar 45 procent. Dat aandeel moet bovendien in bindende doelstellingen worden verdeeld over de lidstaten. Dat voorstel doet Bas Eickhout (GroenLinks) deze dinsdag in een rapport voor de milieucommissie van het Europees Parlement, dat door NRC is ingezien. Eickhout is namens de commissie rapporteur voor (duurzame) energie. Die zal samen met de energiecommissie het standpunt van het Europees Parlement voorbereiden over het klimaatbeleid voor de periode 2020-30. Uiteindelijk moeten parlement en lidstaten samen tot een besluit komen.

Eerder stelde de Europese Commissie een aandeel van 27 procent duurzame energie voor in 2030. Op aandringen van de lidstaten kregen zij geen individuele verplichtingen opgelegd. Eickhout vindt dit onvoldoende en te vrijblijvend. Het huidige doel wordt zelfs zonder beleid gemakkelijk gehaald.

Eickhout beseft dat zijn voorstel discussie oplevert. Zijn advies gaat ook over het gebruik van biobrandstoffen – dat is zelfs een exclusieve bevoegdheid van de milieucommissie. Het is een zeer omstreden thema, omdat steeds meer wetenschappers vraagtekens plaatsen bij het klimaateffect van bijvoorbeeld biodiesel (uit palmolie) of het bijstoken van houtpellets in kolencentrales. Eickhout wil een einde maken aan het gebruik van complete bomen. Alleen resthout en afvalhout zouden nog het predicaat ‘duurzame energie’ mogen krijgen.

    • Paul Luttikhuis