Het universele masker van het stadsmens

Voor zijn Urban Millennium-project heeft de Amsterdamse fotograaf Bas Losekoot in negen wereldsteden mensen in de openbare ruimte gefotografeerd. Juist in de openbaarheid trekken we een sluier over ons gezicht: in een menigte zijn we het meest in onszelf gekeerd.

Doordat hij met kunstlicht fotografeert, maakt hij de gezichten los van hun omgeving. Dat is de spanning die het werk intrigerend maakt: het zijn hyperindividuele portretten, maar door de vergelijkbare manier waarop ze zijn gefotografeerd, wordt het universele van de stadsmens benadrukt. Anonimiteit is een belangrijk aspect van het stedelijk leven; we voelen ons juist temidden van anderen het eenzaamst.

Expositie

Bas Losekoot: Urban Millennium T/m 18 juni SBK Galerie, Amsterdam.
    • Auteur Onbekend