Gas

NAM maakt half miljard euro winst voor aandeelhouders Shell en ExxonMobil

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in 2016 526 miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 3,5 miljard euro. Dat heeft het gas- en oliewinningsbedrijf van aandeelhouders Shell en ExxonMobil vrijdag bekendgemaakt.

Bijna de volledige winst, 496 miljoen euro, heeft de NAM uitbetaald aan Exxon en Shell. Daarnaast maakte het bedrijf nog eens in totaal 3 miljard euro over aan Nederlandse overheden, zowel de Rijksoverheid als lokale overheden. Dat bedrag heeft niet alleen betrekking op afdrachten voor 2016, maar ook op de jaren daarvoor. Het grootste deel bestaat volgens een woordvoerder van de NAM uit betalingen aan Energiebeheer Nederland, een onderneming met de Staat als enige aandeelhouder.

Het is voor het eerst dat de NAM de jaarresultaten publiceert. De olie- en gaswinningsindustrie is pas sinds vorig jaar door Brussel verplicht betalingen aan overheden te openbaren. Eerdere cijferrapportages om de resultaten mee te vergelijken zijn er dus niet.

Toch is het duidelijk dat de NAM de inkomsten ziet teruglopen. Vanwege de lagere prijzen voor gas, het terugbrengen van de winning van gas door de overheid en toegenomen kosten voor schadevergoedingen zag de NAM zich genoodzaakt bijna een kwart van de banen te schrappen, zo blijkt uit de jaarrekening. Het ging om 500 arbeidsplaatsen.

De NAM moet rekening houden met een flinke schadepost als gevolg van de aardbevingen in Groningen, waar een deel van het gas wordt gewonnen. Hoeveel compensatie het bedrijf zal moeten betalen, is nog onbekend. In maart oordeelde de rechter dat de NAM behalve voor materiële ook voor immateriële schade van bewoners verantwoordelijk is. De NAM ging tegen die uitspraak in beroep.

Eind april besliste de rechter dat het OM een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM in moet stellen, om te kijken of bewoners door bevingen mogelijk in levensgevaar zijn gebracht. (NRC)