Opinie

    • Hendrik Spiering

Frankisch in de war

De geschiedenis van Nederland begint met de verovering van Frankrijk. Gek, maar een beetje waar. De taal die we in Nederland spreken is de enige echte opvolger van het oude Frankisch. En wie veroverden ooit vanuit de Lage Landen Gallië en vormden het om tot Frankrijk? Precies, die Franken. Als we weer eens verlegen zitten om nationaal-historische heldendaden, kunnen we misschien eens verder terugkijken dan de VOC of de watergeuzen.

Ooit werden die Franken gezien als opportunistische barbaren die samen met de Gothen en Vandalen de doodsteek gaven aan het beschaafde Romeinse Rijk. Verderop in deze bijlage legt Jona Lendering uit hoe verouderd dat beeld van onze verre voorouders is. Je zou misschien beter kunnen zeggen: de geschiedenis van Nederland begon toen wij het Romeinse rijk te hulp schoten.

Niet dat we bij de Franken als inspiratie beter af zouden zijn dan bij die vermaledijde VOC-mentaliteit. Uit geschiedenis is zelden hoge moraliteit te destilleren. Hoe heroïsch is zo’n verovering van Frankrijk nog, in een wereld waarin annexatie van de Krim al moeilijk ligt? En laten we niet vergeten dat het Engelse war én het Franse guerre allebei komen van het oud-Frankische werra.

Geruststellend is wel dat dat Frankische oerwoord voor ‘onrust’ en ‘strijd’ juist in het Nederlands vooral terug komt in de uitdrukking ‘in de war zijn’. Waarschijnlijk weer typisch voor deze rommelige delta.

    • Hendrik Spiering