Brieven

Doneren

Gever wordt oud, betrek de jeugd erbij

Wat levert meer op? Geven aan de opleiding van een blindengeleidehond of aan kinderen in Accra?

Interessante discussie in de krant van 27 mei, maar eentje die zich beweegt in een doodlopende straat. De auteurs van beide artikelen laten de hamvraag onbeantwoord: wat beweegt mensen om hun geld of tijd te besteden aan iets anders dan consumptie, of dat nou een ziekenhuis is in Sri Lanka, de dierenambulance, sportclub of een nieuwe concertzaal?

Inzicht daarin is belangrijk. Nederland geeft relatief steeds minder aan goede doelen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat ook in NRC is gepubliceerd.

Was het in 1999 nog 0,96 procent van het bruto binnenlands product, in 2015 was het gedaald naar 0,77 procent.

De groep gulle gevers vergrijst. Je kunt onderling blijven twisten over het rendement van de investering in één geleidehond versus een onderwijscarrière voor tien kinderen in Ghana, maar zoek liever gezamenlijk naar nieuwe manieren om jonge mensen in Nederland te betrekken bij het streven naar een eerlijke en duurzame wereld.

Dat kan van alles zijn: een buurtmoestuin of jeugdorkest om de hoek bijvoorbeeld, maar ook een muziek- of schoolgroenteproject in Senegal.

Daarmee stimuleer je (internationale) solidariteit in tijden van polarisatie en identiteitspolitiek.

Dat lijkt me op de lange termijn het meest effectief.