Brieven

Pinksteren en het Suikerfeest

Zet onze tradities niet aan de kant

Foto Roos Koole / ANP

Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op de inmiddels traditionele discussie over het voortbestaan van Tweede Pinksterdag.

Drie remonstranten betogen dat het een goed plan is de vrije maandag op te offeren voor het islamitische Suikerfeest (NRC 31/5). Sympathiek, dat zeker, maar het blijft volkomen onduidelijk waarom we een vrije dag zouden wijden aan een feest dat in principe gevierd wordt door een minderheidsgroepering.

Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag zijn bovendien Nederlandse tradities die we niet zo maar aan de kant moeten zetten. Ze geven een feestelijk tintje aan Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag, met het vooruitzicht van een vrije maandag.

Daarnaast ligt het veel meer voor de hand om 5 mei nu eindelijk de status te geven die de dag verdient: een dag van nationale vrijheid én eenheid. En dus ook van verdraagzaamheid en verbondenheid.

Natuurlijk het liefst zonder een andere nationale feestdag op te offeren, maar als het dan toch moet, is Hemelvaart een betere optie dan Tweede Pinksterdag.